+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Co se událo v měsíci říjnu 2021 na I.B oddělení?

1.říjen byl svátkem seniorů, a protože se musí taková věc řádně oslavit, byli do našeho domova pozváni houslisté-paní Vilma Novotná s jejím synem Lukášem Novotným. Cílem tohoto koncertu bylo, aby se zúčastnili nejen ti klienti, kteří se mohou volně pohybovat po zámeckém areálu, ale i ti, kteří jsou upoutáni na lůžko. Paní Novotná a její syn Lukáš prošli všechny zámecké pokoje a v každém z nich zaznělo několik skladeb. Dojetí a radost nebralo konce. Někdo si utíral slzy dojetí a ti co si chtěli zazpívat, tak se houslím přidali.

Foto: vystoupení houslistů

 

Jak tak pokračovaly říjnové dny, sluníčko sice svítilo, ale venkovní teploty již nedovolovaly trávit více času v zámecké zahradě, tak jsme se více s klientkami zaměřily na výtvarné činnosti, luštění křížovek a čtení různých románů.

Foto: procvičování jemné motoriky

 

Nejvíce smíchu a radosti však zaznívalo, když se klientky pustily do turnaje stolních her. ,,Nervy tekly, adrenalin stoupal, smíchu a humor se meze nekladly“. Krásně podzimně zbarvený měsíc říjen byl velice vydařený a my budeme pomalu našlapovat do následujícího měsíce listopadu.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

Co se událo v měsíci září 2021 na I.B oddělení?

V měsíci září nás poněkud chladné a nepříznivé počasí přimělo trávit většinu času na jednotlivých pokojích, kde jsme si s klientkami četly, hrály stolní hry a u šálku dobré kávy si připomínaly venkovské podzimní tradice a práce na polích

K nejvýznamnějším akcím pořádaným naším domovem patřil Mezigenerační den, uskutečněný v polovině měsíce, kdy nám ještě přálo teplé počasí. Klienti společně s rodinami měli tu možnost se rovněž zúčastnit pořádané akce v prostředí našeho zámeckého parku. Tato akce nám vykouzlila úsměv na tváři, a dokonce jsme si společně zazpívali při vystoupení smyčcového orchestru.

Další akcí, která stojí za zmínku, bylo historické bitevní střetnutí Rudé a německé armády, nazývané jako Sokolnice 1945. Spousta našich klientů zavzpomínala na události, které se odehrávaly v tehdejším Československu.

Foto: vojáci v dobových uniformách

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

Co se událo v měsíci srpnu 2021 na I.B oddělení?

Srpnové počasí nám umožnilo trávit více času v terapeutické zahradě, kde jsme se mohly procházet kolem rozkvetlých růží, jezírka s červenými rybkami a stěny, na niž visí staré předměty k obdělávání polí, u nichž klientky vzpomínaly na dřívější letní práce na polích. O dobrou náladu se v terapeutické zahradě postarala vždy naše malá kůzlata, která jsou nedílnou součástí ergoterapeutické zahrady.

 

V druhé polovině srpna se počasí poněkud zhoršilo, ale to nás neodradilo od dalších aktivit a dobré nálady. Na našem oddělení proběhla přednáška o městě Brně prezentovaná panem dr. Karnetem na níž se sešli klienti i z dalších odděleních. Ostatní klientky, které musely zůstat na svých pokojích, jelikož jejich zdravotní stav neumožňoval se zúčastnit přednášky osobně, potěšil pan Mgr. Škranc zpěvem a hraním na hudební nástroje.

V průběhu celého měsíce jsme rovněž nezanedbávaly stolní hry, čtení různých knih na jednotlivých pokojích a ani výtvarné aktivity.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

Co se událo v měsíci červenci 2021 na I.B oddělení?

Vysoké letní teploty na počátku července nám dovolili klientům naplánovat program, který je typický pro zmíněné roční období. V dopoledních hodinách jednoho slunného dne, jsme pro klienty uspořádali menší zahradní posezení se zmrzlinou.

Klientky našeho oddělení byly velmi nadšeny tímto dopoledním programem. Jelikož sluníčko pálilo ostrým paprskem, všechny nás osvěžila ledově namražená zmrzlina, která všem výborně chutnala.

Rovněž jsme se setkali s klienty z ostatních oddělení a společně zavzpomínali na veselé letní příběhy z dřívějších časů. Všichni jsme se náramně bavili až do pravého poledne, kdy jsme byli nuceni pálícím sluníčkem opustit zahradu a vrátit se zpět do svých pokojů. V tomto nejteplejším měsíci letošního roku došlo rovněž i na oslavu životního jubilea, kdy jsme tyto narozeniny oslavili krásně nazdobeným dortem. Pro klientky se sníženou pohyblivostí jsme u lůžek připravili odpolední čtení pohádkových příběhů, kterými jsme našim děvčatům opět vykouzlili úsměv na tváři.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

Co se událo v měsíci červnu 2021 na I.B oddělení?

Měsíc červen nás zalil sluníčkem, a tak jsme mnoho aktivit přesunuli do zámecké zahrady, kde jsme s klientkami četli, házeli s míčem a u toho procvičovali paměť s pořekadly spojenými s letní tématikou.

Naše klientky se také účastnily soutěže v petanku. Po náročném sportovním výkonu byla každá účastnice odměněna zmrzlinou.

V zahradě proběhla pravidelná mše, což některé klientky velice ocenily.

Ve dnech, kdy nám počasí nedovolovalo vyjít ven, ať už to byl déšť, nebo příliš vysoké teploty, připravili jsme si svěží jahodovou buchtu a při její konzumaci jsme si společně povídali o tom, jak jednotlivě každá dříve trávila léto se svou rodinou.

Také jsme četli z knih: Kája Mařík, Staré pověsti české a Slepičí polévka pro duši. Pravidelnou návštěvnicí je i paní farářka, která měla s některými klientkami duchovní rozpravu.

Při všech těchto aktivitách jsme se ani nenadáli a měsíc červen se překulil do července.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

Co se událo v měsíci květnu 2021 na I.B oddělení?

Letošní měsíc květen nás zaskočil studeným a deštivým počasím, takže jsme museli s klienty trávit čas uvnitř domova. Nic nám to ale neubralo na dobré náladě. Pak se ale dostavily dny, kdy nás sluníčko pošimralo a zahřálo na tvářích a my vyrazili do zámeckého parku. Vláha předešlých deštivých dnů vlila do přírody takovou sílu, jako mocné sluneční paprsky do našich klientů.

Házeli jsme si s míčem, procvičovali paměť, četli a trávili naše společné chvíle. Pak se ale pár klientek vzdálilo a my jsme čekali, co se bude dít. Chvíle napětí, cvaknutí fotoaparátu a obrovský „výbuch“ smíchu, když byly přistiženy se zabořenými hlavami do rozkvetlých šeříků.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení