+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Víkend otevřených zahrad 12. a 13.6.2021

Zámecký park a bažantnice v Sokolnicích v Domově pro seniory Sokolnice

Zveme všechny zájemce na prohlídku zámeckého parku a bažantnice, které budou volně přístupné v sobotu 12.6. a v neděli 13.6.2021 od 9:00 do 19:00 hodin.

Obec Sokolnice, která se nachází 14 km jihovýchodně od Brna, se poprvé připomíná v roce 1350. V průběhu času prošla rukama mnoha vlastníků a posledními majiteli byl hraběcí rod Mitrovských. K významným památkám patří zámek, původně renesanční tvrz z 2. poloviny 14. století. V 50. letech 18. století byla dosavadní tvrz přestavěna na jednoduchý dvoupodlažní barokní zámek s kaplí, zdobenou freskou Josefa Sterna. Poslední úpravy proběhly v polovině 19. století ve stylu anglické gotiky. Po ukončení 2. světové války sloužil zámek jako ubytování pro běžence, od roku 1950 jako domov odpočinku, později jako domov důchodců, dnes slouží budova zámku jako domov pro seniory. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem, za kterým se rozkládá bažantnice, ojedinělý komplex lužních a nížinných lesů, polokulturních luk a parkově upravených ploch. Ve spolupráci s MZLU Brno byla v bažantnici upravena naučná stezka s informačními tabulemi.

Návštěva představitelů Jihomoravského kraje v Domově pro seniory Sokolnice

V pátek 7.5.2021 jsme přivítali v našem domově vzácnou návštěvu. Na prohlídku našeho zařízení přijela nová paní radní pro sociální oblast Bc. Jana Leitnerová a náměstek hejtmana pro životní prostředí pan Lukáš Dubec z Jihomoravského krajského úřadu a spolupracovnice z OSV.

Ředitel domova MVDr. Petr Nováček jako hostitel po přivítání celou delegaci doprovodil na prohlídku domova, během které vysvětloval paní radní všechny změny a zlepšení, kterých se mu podařilo dosáhnout, i ty, které nás ještě čekají. Hovořil zejména o humanizaci zařízení, úpravách vícelůžkových pokojů a plánovaných akcích.

Hostům představil každodenní život na odděleních, kde zrovna probíhala výtvarná aktivizační činnost…..

….provedl je terapeutickou zahradou…..

….pozdravil se s klienty a seznámil delegaci s nově otevřeným oddělením na Stodole, kde probíhala dopolední aktivizace – zpívánky…

Po prohlídce domova pozval přítomné na malé občerstvení a při té příležitosti paní radní a panu náměstkovi ukázal projekt na výstavbu nových domů, která bude zahájena v průběhu letošního roku. Dále se prodiskutovaly další různé dotační možnosti.
Závěrem oběma poděkoval za milou návštěvu a výbornou spolupráci a pozval je na budoucí slavnostní otevření nového objektu.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

 

Nový patron našeho domova

Nový patron našeho domova

MUDr. Radim Uzel , narozený 27.3.1940 v Ostravě je český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a vysokoškolský pedagog.

Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY

Pravidla pro návštěvy v domově pro seniory Sokolnice p.o. platná od 8.6.2021.

Dle MZ, lze uskutečnit návštěvu klienta domova za dodržení mimořádných opatření.

V žádném případě není možné uskutečnit návštěvu, pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění nebo budete mít teplotu nad 37°C.

Návštěvy jsou prozatím povoleny ve dnech:

Pondělí – pátek 13-16.30 hod.
Sobota – neděle 13-16 hod.

Za dodržení všech podmínek v bodu 1 až 4.

  1. Při příchodu i odchodu proveďte desinfekci rukou (bezdotykový dávkovač u hlavního schodiště a každého vchodu na oddělení).
  2. Po celou dobu návštěvy je nutné, dle nařízení vlády, krýt si nos i ústa přineseným respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  3. Každý návštěvník je povinen se nahlásit na vrátnici a nechat zapsat do návštěvní knihy. Vypsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a svým podpisem stvrdit seznámení se se všemi podmínkami.
  4. Předat doklad o prodělaném POC antigenním testu s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 72 hodin nebo RT-PCR testu s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 7 dnů (uznávaný je i doklad od zaměstnavatele o testu provedeném v rámci povinného testování zaměstnanců) nebo doložit doklad o prodělání nemoci COVID-19 v době nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy nebo doložit doklad po provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu nebo první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 21 dnů.

Laskavě žádáme, všechny návštěvy, aby se chovaly zodpovědně a maximálně dodržovaly veškerá hygienická opatření s ohledem na své blízké – jejich další spolubydlící i ošetřující personál .

Opatření platí do odvolání a dle vývoje situace budou upravována.

Děkujeme za pochopení
Vedení domova

Děti malují seniorům

Děti malují seniorům

Od června se v rámci Politiky stárnutí na krajích konala celostátní kampaň Děti malují seniorům, která oslovila dětské skupiny, mateřské a základní školy a pozvala je k projevu sounáležitosti se staršími lidmi, kteří jsou nyní znovu osamoceni a mnohdy odtrženi od svých blízkých právě kvůli probíhajícím opatřením.  Na podporu osamocených seniorů se tak sešlo 750 přáníček.

Dne 1. října, kdy slavíme Mezinárodní den seniorů, přivezla našim seniorům tato krásná přáníčka paní Dana Žižkovská, zástupkyně MPSV pro Jihomoravský kraj. Škoda je, že vzhledem k uzavření areálu domova proběhlo setkání a předání přáníček pouze před vchodem do zařízení. Přesto byli naši senioři velmi mile překvapeni a s úsměvem malý dárek přijali. Ostatní přáníčka předaly aktivizační pracovnice všem na odděleních, zejména imobilním klientům. Jejich jménem děkujeme všem neznámým dětem, které našim seniorům svým obrázkem rozjasnily den.

„Přeji všem, abychom hledali ve svém okolí možnosti dávat najevo starším lidem naše poděkování, úctu a lásku a provázeli je tak profesně i lidsky tímto obdobím, které v mnohých vyvolává obavy, strach a úzkost. Stárneme všichni, kéž tedy jednáme v souladu s tím, jak bychom chtěli, aby se jednou o nás starala naše mladší generace,“ uzavírá Dana Žižkovská, jihomoravská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV.

Mgr. Eva Stiborová
Domov pro seniory Sokolnice

Návštěva paní ministryně Maláčové v Domově pro seniory Sokolnice

V úterý 18. srpna 2020 jsme v našem Domově pro seniory Sokolnice uvítali vzácnou návštěvu. Náš domov byl vybrán jako jedno za čtyř zařízení, které během své cesty po jihomoravském kraji navštívila paní ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová v doprovodu pana náměstka hejtmana pro sociální oblast Marka Šlapala.

Na setkání s paní ministryní se těšili nejen zaměstnanci a pozvaní hosté, ale také naši klienti, kteří měli možnost paní ministryni pozdravit a krátce s ní promluvit.

Setkání byli přítomni i pozvaní starostové spolupracujících obcí včetně starosty Sokolnic Libora Beránka, ředitelé několika domovů a vedoucí pracovníci našeho domova.

Ředitel domova představil paní ministryni plán na výstavbu nových domů, kterými chce v budoucnu dokončit proces humanizace stávajících pokojů a také rozšířit stávající kapacitu domova o 28 lůžek. Paní ministryně hovořila o sociální politice a práci ve svém rezortu. Nezapomněla poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci ztíženou současnou epidemií. Po celou dobu návštěvy se chovala mile a bezprostředně a přesvědčila nás, že to, o čem mluví v tisku i v televizi ji opravdu zajímá a snaží se o to, aby spravedlivá sociální politika nezůstala pouhou proklamací na papíře.

Ještě jednou děkujeme za příjemnou návštěvu jak paní ministryni, tak i panu náměstkovi hejtmana a těšíme se někdy opět na shledanou.