+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
Přístavba Domova pro seniory v Sokolnicích nabídne komfortnější bydlení

Přístavba Domova pro seniory v Sokolnicích nabídne komfortnější bydlení

Novostavba 3 pavilonů, vzájemně propojených v přízemí, v zámeckém areálu DPS Sokolnice výrazně zlepší kvalitu každodenního života seniorů a citlivě naváže na památkově chráněný zámecký park.

Stavbu odstartovalo slavnostní poklepání kamene ve středu 8. září 2021. Předpokládané náklady na projekt „Humanizace pobytových služeb Sokolnice“ vyjdou přibližně na 97,4 milionů korun, z toho Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne Jihomoravskému kraji dotaci ve výši 33 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce listopadu 2022.

Nízkoenergetické, moderně vybavené dvojdomy o dvou nadzemních podlažích budou nepodsklepené se sedlovou střechou. Ve spojovacích částech prostředního pavilonu nebudou chybět dvoulůžkové výtahy. Součástí stavby je také vybudování vnitroareálové komunikace a 14 parkovacích stání.

Novostavba nabídne 48 lůžek (v každém pavilonu po 16 lůžkách, z toho 30 v přízemí a 18 v patře pavilonů). Díky této akci budou v původním objektu odstraněny čtyř až šestilůžkové ložnice a zůstanou pokoje s maximálně 3 lůžky. Aktuální kapacita celého Domova pro seniory Sokolnice je 120 lůžek. Po dostavbě pavilonů se do nich přemístí 20 osob se zvláštním režimem z hlavní budovy a domov přijme ještě 28 nových klientů.

Budovy budou sloužit prioritně v 1.NP seniorům s Alzheimerovou chorobou, pokročilou demencí, výrazně sníženou hybností nebo imobilním. Vyšší patro budou obývat mobilní senioři.

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Jihomoravsky-kraj-Pristavba-Domova-pro-seniory-v-Sokolnicich-nabidne-komfortnejsi-bydleni-676218

Ať žije aktivizace!

Ať žije aktivizace!

Konečně se život v našem domově začíná pomalu vracet do normálu. Jak je vidět ve Zpravodaji, přibývají zprávy z jednotlivých oddělení doplněné o fotky, které potvrzují, že začínáme opět žít naším obvyklým „zámeckým životem“.

Krásné počasí a teplé sluníčko láká klientky a klienty do zámeckého parku. Je hezké vidět skupinku žen, které zrovna vzpomínají, co jim na jaře vykvetlo v zahrádkách, co si doma pěstovali a co z výpěstků vařili. Takové to obyčejné vzpomínání.

Jiní dávají přednost procházkám a posezení na lavičce o samotě, další se snaží přispět svou pomocí. Pan Vrána pomáhá s odvozem prádla a s nákupy pro klienty, pan Červenka natřel krmítko pro kozy a jeho spolubydlící pan Ivan, ačkoliv je na vozíčku, krásně okopal záhony růží v terapeutické zahradě. Všem těmto pomocníkům děkujeme a zaslouží si samozřejmě velkou pochvalu. Schopnost vykonávat co nejdéle činnosti, na které jsme bývali zvyklí, patří k té nejlepší terapii a aktivizaci.

Klientky na odděleních se zase hodně věnovaly pečení a vaření v době, kdy venkovní aktivity nebyly možné.

Začala nás pravidelně navštěvovat dobrovolnice-farářka paní Košíčková z Tuřan, která se věnuje imobilním klientům, povídá si s nimi u lůžka, čte jim a zahřívá je vřelým slovem a poskytuje duchovní oporu.

Znovu nás navštěvují dobrovolníci z Křesťanských sborů z Brna, kteří tentokrát už na dvou odděleních předčítají klientům a klientkám biblické texty a zpívají.

Jednou měsíčně slavíme mši svatou, která se tentokrát konala v zámeckém parku. Uprostřed zeleně jsme se cítili jako někde na pouti. Pan farář také pravidelně navštěvuje všechny klienty, kteří o setkání s ním projeví zájem.

Příští týden bude zahájena pravidelná muzikoterapie u lůžka a jednou měsíčně přednáška členů sdružení Klára pomáhá.

Zapojili jsme se už šestým rokem také do celostátní akce Víkend otevřených zahrad.

Začali jsme hrát petank a zájem je tak velký, že utvoříme i ženské družstvo a až se to naučíme, uspořádáme turnaj mezi ženami a muži.

V době klidu se dařilo také našemu zookoutku. Obě mladé kozičky porodily dohromady čtyři malé kozlíky. Tímto doufáme, že po zákroku veterináře už bylo maximálního počtu dosaženo.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

Víkend otevřených zahrad 12. a 13.6.2021

Zámecký park a bažantnice v Sokolnicích v Domově pro seniory Sokolnice

Zveme všechny zájemce na prohlídku zámeckého parku a bažantnice, které budou volně přístupné v sobotu 12.6. a v neděli 13.6.2021 od 9:00 do 19:00 hodin.

Obec Sokolnice, která se nachází 14 km jihovýchodně od Brna, se poprvé připomíná v roce 1350. V průběhu času prošla rukama mnoha vlastníků a posledními majiteli byl hraběcí rod Mitrovských. K významným památkám patří zámek, původně renesanční tvrz z 2. poloviny 14. století. V 50. letech 18. století byla dosavadní tvrz přestavěna na jednoduchý dvoupodlažní barokní zámek s kaplí, zdobenou freskou Josefa Sterna. Poslední úpravy proběhly v polovině 19. století ve stylu anglické gotiky. Po ukončení 2. světové války sloužil zámek jako ubytování pro běžence, od roku 1950 jako domov odpočinku, později jako domov důchodců, dnes slouží budova zámku jako domov pro seniory. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem, za kterým se rozkládá bažantnice, ojedinělý komplex lužních a nížinných lesů, polokulturních luk a parkově upravených ploch. Ve spolupráci s MZLU Brno byla v bažantnici upravena naučná stezka s informačními tabulemi.

Návštěva představitelů Jihomoravského kraje v Domově pro seniory Sokolnice

V pátek 7.5.2021 jsme přivítali v našem domově vzácnou návštěvu. Na prohlídku našeho zařízení přijela nová paní radní pro sociální oblast Bc. Jana Leitnerová a náměstek hejtmana pro životní prostředí pan Lukáš Dubec z Jihomoravského krajského úřadu a spolupracovnice z OSV.

Ředitel domova MVDr. Petr Nováček jako hostitel po přivítání celou delegaci doprovodil na prohlídku domova, během které vysvětloval paní radní všechny změny a zlepšení, kterých se mu podařilo dosáhnout, i ty, které nás ještě čekají. Hovořil zejména o humanizaci zařízení, úpravách vícelůžkových pokojů a plánovaných akcích.

Hostům představil každodenní život na odděleních, kde zrovna probíhala výtvarná aktivizační činnost…..

….provedl je terapeutickou zahradou…..

….pozdravil se s klienty a seznámil delegaci s nově otevřeným oddělením na Stodole, kde probíhala dopolední aktivizace – zpívánky…

Po prohlídce domova pozval přítomné na malé občerstvení a při té příležitosti paní radní a panu náměstkovi ukázal projekt na výstavbu nových domů, která bude zahájena v průběhu letošního roku. Dále se prodiskutovaly další různé dotační možnosti.
Závěrem oběma poděkoval za milou návštěvu a výbornou spolupráci a pozval je na budoucí slavnostní otevření nového objektu.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení