+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Návštěva paní ministryně Maláčové v Domově pro seniory Sokolnice

V úterý 18. srpna 2020 jsme v našem Domově pro seniory Sokolnice uvítali vzácnou návštěvu. Náš domov byl vybrán jako jedno za čtyř zařízení, které během své cesty po jihomoravském kraji navštívila paní ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová v doprovodu pana náměstka hejtmana pro sociální oblast Marka Šlapala.

Na setkání s paní ministryní se těšili nejen zaměstnanci a pozvaní hosté, ale také naši klienti, kteří měli možnost paní ministryni pozdravit a krátce s ní promluvit.

Setkání byli přítomni i pozvaní starostové spolupracujících obcí včetně starosty Sokolnic Libora Beránka, ředitelé několika domovů a vedoucí pracovníci našeho domova.

Ředitel domova představil paní ministryni plán na výstavbu nových domů, kterými chce v budoucnu dokončit proces humanizace stávajících pokojů a také rozšířit stávající kapacitu domova o 28 lůžek. Paní ministryně hovořila o sociální politice a práci ve svém rezortu. Nezapomněla poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci ztíženou současnou epidemií. Po celou dobu návštěvy se chovala mile a bezprostředně a přesvědčila nás, že to, o čem mluví v tisku i v televizi ji opravdu zajímá a snaží se o to, aby spravedlivá sociální politika nezůstala pouhou proklamací na papíře.

Ještě jednou děkujeme za příjemnou návštěvu jak paní ministryni, tak i panu náměstkovi hejtmana a těšíme se někdy opět na shledanou.

NOVÉ PROSTORY PRO SENIORY V DOMOVĚ V SOKOLNICÍCH

Pět moderních, samostatných ložnic pro deset klientů, nové společenské prostory a kvalitní sociální zázemí mají od nynějška (středa 24. června 2020) k dispozici obyvatelé Domova pro seniory Sokolnice. Oficiálního otevření přebudovaných hospodářských prostor objektu hájenky-stodoly v areálu domova, ze kterých úpravami vznikly prostory pobytové, se za zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, zúčastnil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

V současnosti má Domov pro seniory v Sokolnicích kapacitu 120 míst, z toho je 21 míst na oddělení pro seniory a 99 pro klienty na oddělení se zvláštním režimem. Nové moderní prostory v pobytové části objektu Stodola umožní vedení domova odstranit dvě šestilůžkové ložnice v zámecké budově. Jak upřesnil náměstek Šlapal, celková částka za rekonstrukci objektu dosáhla 14 milionů korun a byla hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Domov pro seniory Sokolnice je zařízením poskytujícím celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku, který je spolu se zámeckým parkem zapsán v seznamu kulturních památek.

Podmínky návštěv od 8.6.2020

Na základě rozhodnutí vlády budou od pondělí 8.6.2020 povoleny návštěvy.

Mějte, prosím, na paměti, že naši klienti jsou stále nejvíce ohroženou skupinou lidí.

Návštěvy budou povoleny denně v době 13-18 hod., max. 1-2 osoby ve stejném čase na jednoho klienta a za těchto podmínek:

  • Do domova bude umožněn přístup pouze brankou u hlavního vjezdu do areálu a následně kolem vrátnice
  • Každý návštěvník je povinen se nahlásit a nechat zapsat do návštěvní knihy
  • U vrátnice bude každému návštěvníkovi bezkontaktně změřena TT (při TT nad 37°C nebo příznacích respiračního onemocnění je návštěva zakázána)
  • Při příchodu i odchodu proveďte desinfekci rukou (bezdotykový dávkovač u hlavního schodiště) nebo použijte rukavice
  • Po celou dobu návštěvy je nutné si krýt nos i ústa rouškou
  • Pokud to zdravotní stav klienta umožňuje, uskutečněte návštěvu mimo prostory pokoje (park, nádvoří, společenský koutek)
  • Dobu návštěvy omezte na dobu max. 45 minut, na více lůžkovém pokoji s ohledem na ostatní klienty max.15 minut a s odstupem minimálně 2 metry od ostatních klientů a návštěvníků

 

TATO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

 

Masopustní rej v Domově pro seniory

Masopustní rej v Domově pro seniory

Zima pomalu končí a rok se začíná přesouvat do jara. Neklamným znamením je příchod Masopustu, který je počátkem očekávaných velikonočních svátku. A protože naši senioři mají rádi tradice a oslavy, které jim připomínají dobu mládí, rozhodli jsme se, že jim připravíme masopustní posezení spojené s tradicí pochovávání basy a s poslední možností pochutnat si na zabíjačkových pochoutkách.

Do vesele vyzdobené jídelny našeho domova jsme pozvali také seniorky a seniory z obce, kterých chodí stále více, z čehož máme velkou radost. Po úvodním tanečku masek a několika písničkách následovalo pochovávání basy i s povídáním tak, jak se kdysi odehrávalo na vesnických masopustních zábavách. K tanci, zpěvu i poslechu hrál na harmoniku pan Karel Mifek z Brna.

Zavzpomínali jsme na všechny písničky, které rádi zpíváme a přidali i ty opomíjené. Když se hraje a zpívá, hned je chuť i tancovat. A tak se tančilo a zpívalo s velkou chutí a stejně tak se i pojídala výborná tlačenka, škvarky a tvarohové koblížky, které si napekly naše klientky v rámci aktivizačního programu.

Společné setkávání seniorů a seniorek z obce s našimi klienty při takových společenský příležitostech se už stalo pěknou tradicí a nezbývá než si přát, aby trvala co nejdéle.

                                                   Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního úseku

Děkujeme!

Děkujeme!

Také v letošním roce se Domov pro seniory Sokolnice zapojil do krásné akce Českého rozhlasu Brno nazvané Ježíškova vnoučata. Vybrali jsme klienty, kteří jsou sami, bez rodin či příbuzných, které nikdo o Vánocích nenavštěvuje a propojili jsme je s dobrými lidmi, kteří jim udělali radost dárečkem na přání. A protože jejich přání byla  skromná, často dárci přinesli i více dárků, které jsme rozdělili také
mezi ostatní klienty. Dovolte mi poděkovat všem našim dárcům i organizátorům za to, že pomáhají udržovat laskavý svět, ve kterém člověk myslí na člověka.

Stejně tak bychom moc rádi poděkovali dětem z Mateřské školy v Sokolnicích, jejich rodičům a paní učitelce Mileně Habigerové, která připravila dojemné vánoční překvapení pro všechny naše babičky a dědečky. Děti spolu se svými rodiči připravily dárkové balíčky, které děti společně s vánočním přáním osobně přinesly předat do našeho domova. Radost i dojetí bylo veliké na obou stranách. Ještě
jednou jménem všech našich seniorů děkujeme!

 

Mgr. Eva Stiborová-vedoucí aktivizačního odd