+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
DOMOV PŘÍVĚTIVÝ  K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

DOMOV PŘÍVĚTIVÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Vzhledem k povinnosti třídit bioodpad (gastroodpad) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších relevantních právních předpisů v České republice a EU, se některá pobytová zařízení sociálních služeb rozhodla pro řešení likvidace gastroodpadu pomocí elektrických...

Den otevřených dveří v Srdci v domě, p. o. Klentnice

Den otevřených dveří v Srdci v domě, p. o. Klentnice

Dne 24. 5. 2024 jsme v rámci projektu Tradice společné historie zavítali do domova Srdce v Domě, p. o. Klentnice, kde se konal Den otevřených dveří. Naši kolegové si pro nás připravili bohatý doprovodný program, který potěšil naše klienty i nás. Zejména se pobavili u...

Cena hejtmana JMK

Cena hejtmana JMK

V letošním roce jsme obdrželi cenu hejtmana Jihomoravského kraje za stavbu bezbariérových Pavilonů pro 48 klientů domova v rámci humanizace pobytových služeb v našem zařízení.

101. narozeniny

101. narozeniny

Nádherných 101 let oslavila 26. dubna naše klientka, paní Květoslava Krišpínová. Mezi gratulanty byli nejen zaměstnanci domova, ale i starosta obce Sokolnice Mgr. Libor Beránek a matrikářka Ing. Jana Brabcová. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit oslavy tohoto...

Březen 2024

Březen 2024

Počasí nám zatím moc nepřálo, to ale nemění nic na tom, že jsme celý měsíc měli doslova nabitý aktivitami. Na začátku měsíce jsme oslavili MDŽ a potěšili se vystoupením kouzelníka Katonase. Nově k nám začala docházet paní Klára Čechová se svými psími kamarády a můžeme...

Masopust

Masopust

Oslavy masopustu patří k oblíbeným tradicím v našem domově. Letos oslavy probíhaly více dnů. Nejprve si oslavu připravili klienti jednotlivých oddělení a v pátek 9. 2. prošel domovem masopustní průvod. Klienti si pochutnali na koblížcích, které za pomocí našich...

Tradiční zabíjačkové hody

Tradiční zabíjačkové hody

V rámci naší přeshraniční spolupráce jsme se 8. 2. 2024 zúčastnili s kolegy z DpS Skalice 1. ročníku tradiční zabíjačky v Domově důchodců a soc. služeb v Seredi na Slovensku. Ochutnali jsme typické zabíjačkové pokrmy a výborně se bavili za doprovodu muziky nebo při...

Zdravotní cvičení v Domově pro seniory Sokolnice

Zdravotní cvičení v Domově pro seniory Sokolnice

Od října 2023 spolupracuji s Domovem pro seniory v Sokolnicích, kam pravidelně jedenkrát týdně dojíždím a vedu lekce Zdravotního cvičení pro seniory. Jelikož je Domov po nedávné přístavbě opravdu rozlehlý, domluvili jsme se s panem ředitelem MVDr. Nováčkem na...

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.