+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
Masopustní rej v Domově pro seniory

Masopustní rej v Domově pro seniory

Zima pomalu končí a rok se začíná přesouvat do jara. Neklamným znamením je příchod Masopustu, který je počátkem očekávaných velikonočních svátku. A protože naši senioři mají rádi tradice a oslavy, které jim připomínají dobu mládí, rozhodli jsme se, že jim připravíme masopustní posezení spojené s tradicí pochovávání basy a s poslední možností pochutnat si na zabíjačkových pochoutkách.

Do vesele vyzdobené jídelny našeho domova jsme pozvali také seniorky a seniory z obce, kterých chodí stále více, z čehož máme velkou radost. Po úvodním tanečku masek a několika písničkách následovalo pochovávání basy i s povídáním tak, jak se kdysi odehrávalo na vesnických masopustních zábavách. K tanci, zpěvu i poslechu hrál na harmoniku pan Karel Mifek z Brna.

Zavzpomínali jsme na všechny písničky, které rádi zpíváme a přidali i ty opomíjené. Když se hraje a zpívá, hned je chuť i tancovat. A tak se tančilo a zpívalo s velkou chutí a stejně tak se i pojídala výborná tlačenka, škvarky a tvarohové koblížky, které si napekly naše klientky v rámci aktivizačního programu.

Společné setkávání seniorů a seniorek z obce s našimi klienty při takových společenský příležitostech se už stalo pěknou tradicí a nezbývá než si přát, aby trvala co nejdéle.

                                                   Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního úseku

Děkujeme!

Děkujeme!

Také v letošním roce se Domov pro seniory Sokolnice zapojil do krásné akce Českého rozhlasu Brno nazvané Ježíškova vnoučata. Vybrali jsme klienty, kteří jsou sami, bez rodin či příbuzných, které nikdo o Vánocích nenavštěvuje a propojili jsme je s dobrými lidmi, kteří jim udělali radost dárečkem na přání. A protože jejich přání byla  skromná, často dárci přinesli i více dárků, které jsme rozdělili také
mezi ostatní klienty. Dovolte mi poděkovat všem našim dárcům i organizátorům za to, že pomáhají udržovat laskavý svět, ve kterém člověk myslí na člověka.

Stejně tak bychom moc rádi poděkovali dětem z Mateřské školy v Sokolnicích, jejich rodičům a paní učitelce Mileně Habigerové, která připravila dojemné vánoční překvapení pro všechny naše babičky a dědečky. Děti spolu se svými rodiči připravily dárkové balíčky, které děti společně s vánočním přáním osobně přinesly předat do našeho domova. Radost i dojetí bylo veliké na obou stranách. Ještě
jednou jménem všech našich seniorů děkujeme!

 

Mgr. Eva Stiborová-vedoucí aktivizačního odd

Z preventivních důvodů vyhlašujeme

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 9.3.2020

do odvolání

Žádáme rodinné příslušníky i ostatní návštěvníky, aby zákaz respektovali.
Naším zájmem je předně ochránit zdraví vašich rodinných příslušníků.

S případnými dotazy ohledně vašich blízkých se obracejte
výhradně na vrchní sestru a staniční sestry.

Důrazně žádáme a vyzýváme veškeré občany ke zodpovědnosti a dodržování zákazu vstupu do areálu Domova pro seniory v Sokolnicích.