+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

O DOMOVĚ

Domov pro seniory Sokolnice je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku a zámeckého parku v obci Sokolnice, která je asi 15 km jihovýchodně od Brna směrem na Hodonín.

Domov pro seniory je umístěn v zámku, který je spolu se zámeckým parkem zapsán v seznamu kulturních památek. Nedílnou součástí našeho domova jsou dva domky, které slouží k poskytování péče soběstačným klientům.

Tyto domky se nachází v rozlehlém zámeckém parku a jsou vzdáleny asi 100 metrů od hlavní budovy. Zámecký park spolu s nádvořím, které je v objektu slouží k odpočinku klientů a umožňuje jim setkávání s obyvateli obce.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (obzvláště § 88, § 89, § 90, § 91), v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Práva uživatelů

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace plně respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování práv a svobod uživatelů a řídí se etickými kodexy, Standardy kvality sociálních služeb, závaznými vnitřními předpisy a směrnicemi organizace.

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním Domova pro seniory Sokolnice je poskytování celoroční sociální služby s důrazem na individuální přístup a podporu každého seniora se sníženou soběstačností.

CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem poskytované služby je zachování stávajícího zdravotního stavu a podpora jeho zlepšení, podpora v udržení soběstačnosti a podpora v sebeobsluze. Nezbytnou součástí je vytváření podmínek pro trávení volného času klienta, podpora udržování kontaktu s rodinou a společenským prostředím, což zabrání sociálnímu vyloučení, a snaha o celkovou integraci seniora v novém prostředí. Při naší práci se řídíme následujícími zásadami:

  • respektování důstojnosti a individuality
  • podpora soběstačnosti
  • odbornost pracovníků
  • týmová spolupráce
  • bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí
  • otevřenost a spolupráce

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.