+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

V našem zařízení klademe velký důraz i na aktivizační činnosti. Snažíme se uživatelům našeho domova zpříjemnit jejich volné chvíle, kvalitní trávení volného času, také podporovat, potažmo co nejdelší dobu udržet jejich kognitivní schopnosti a umožnit jim zažívat pocit vítězství z každé činnosti, do které investují svoji energii a odhodlání.

V našem zařízení pracují tři aktivizační pracovnice, které mají na starosti určitý počet uživatelů, pro které připravují různé činnosti nebo jim věnují individuální čas. Důležitým mottem aktivizačního oddělení je, že spokojený klient může být jen na základě dobré týmové práce.  A s touto myšlenkou pracujeme se všemi uživateli napříč odděleními.   

Koncept aktivizačních činností je koncipován do tří hlavních skupin:

  • Celodomovní společenské akce
  • Skupinové činnosti
  • Individuální činnost s klientem
1. Tvoření

Vyrábíme vždy jen to, co klientům dává smysl, co je baví a co vzhledem ke svému handicapu zmůžou.
Tvoříme skupinově nebo individuálně s imobilním klientem na lůžku nebo s klientem, který se skupinového tvoření zúčastňovat nechce.
Není podmínkou při skupinovém tvoření vyrábět. Klient se může zúčastnit i jen jako pozorovatel, či
vypravěč.

Při skupinovém vyrábění procvičujeme jemnou motoriku, vzpomínáme, vypravíme si, zpíváme a udržujeme sociální vazby klientů.

2. Zooterapie

Zooterapie se v našem zařízení využívá hlavně jako zpestření pro seniory. Do našeho domova dochází jednou za 14 dní pes Tim a králík Honza.

Imobilní klienty před samotnou návštěvou polohujeme, tak aby si co nejpohodlněji mohl psa nebo králíka pohladit. U některých klientů je pohyb (tedy hlazeni) veden za asistence personálu.

 Klient, který chce, si může psa či králíka pozvat přímo do lůžka. Klienti, kteří chtějí, mohou Timovi nabídnout piškot ze své dlaně.

Zooterapii stejné jako všechny terapie provádíme se souhlasem klienta.

3. Pohybová terapie

Pohybovou terapii provádíme skupinově nebo individuálně dle možností klienta. Pohybová terapie vede k udržovaní rozsahu pohybu HK a DK a měla by klienta přimět ke správnému dýchaní. V neposlední řadě by měla klienta pobavit a rozptýlit ho. Dále ho podporuje v soustředění a spolupráci s ostatními.

Terapii ve skupině provádíme na židlích. Používáme overball, nafukovací balonek, molitanové míčky, hopskulky.

Další pohybovou aktivitou jsou kuželky. Nove zařazujeme i tanec na židlích.

4. Stolní hry

Jednou z velmi oblíbených aktivit jsou stolní hry. Jako skoro všechno i tuto aktivitu lze provádět skupinově nebo individuálně. Stolní hry podporuji a trénuji kognitivní funkce jako je paměť, pozornost, řeč a jemnou motoriku.

Stolní hry — bingo, člověče, nezlob se, křížovky, kvízy, úkoly na trénink paměti (např. zapamatovaní si nákupního seznamu…)

 

5. Interaktivní stolní počítač

V roce 2018 byl do domova pořízen pojízdný interaktivní dotykový stolní počítač, který rozšiřuje možnosti aktivizace jak mobilních, tak imobilních klientů. V počítači jsou nainstalovány kvízy a logické hry, které jsou optimalizované pro klientelu domovů pro seniory. Mimo to mohou klienti poslouchat hudbu na přání, nebo sledovat videa.

6. Zpívánky

U většiny klientů jsou zpívánky oblíbenou činností. Každý pátek k nám dochází dámy ze Sokolnic, které zpívánky vedou. Zpívají se především lidové písně. Zpěvem prokládáme i jiné aktivizační činnosti.

Zpěv uklidňuje, vyvolává vzpomínky, trénuje řeč.

7. Kulturní a společenské akce

Příchodem do zařízení, anebo dovršením určitého věku, nutně nemusí skončit kulturní a společenský život člověka. Udržuje sociální vazby, trénuje kognitivní funkce, zpříjemňuje život v domově.

Zajišťujeme pro klienty přednášky, např. p. Macháček – myslivost. Ve spolupráci s organizací Klára pomáhá, nás pravidelně jednou za čtvrt roku navštěvuje pan Karnet, který si připravuje přednášky na různá témata. Hodně se při těchto přednáškách vracíme do minulosti a společně vzpomínáme, jak to bylo tenkrát….

 Dále nás navštěvují divadelní spolky.

V domově si připomínáme Tři krále. Scházíme se na zelený čtvrtek a vyprávíme si o velikonočních tradicích. Scházíme se i v maskách na čarodějnice. Domovem se projde i čert s Mikulášem. Slavíme Vánoce.

V neposlední řadě, ve spolupráci s okolními obcemi a organizacemi, pořádáme společenské akce, jako např. Mezigenerační den – „Byla vojna byla“, jejichž cílem je integrace klientů domova do společenského dění v obci. 

8. Pétanque

Pétanque je nenáročná hra, vhodná pro všechny věkové skupiny. Z hlediska aktivizace je zaměřená na udržení a rozvoj hrubé motoriky a koordinace. 

DPS Sokolnice je vybaven veřejně přístupným hřištěm, které se využívá převážně v letních měsících, kdy probíhají hry v rámci skupinové aktivizace klientů a také turnaje, kterých se účastní týmy z okolních domovů pro seniory. Domov má stálý reprezentační tým, který se účastní oficiálních turnajů. Na přátelských setkáních a skupinových aktivizacích se mohou zapojit všichni klienti, kteří o hru projeví zájem.

Stejně tak i my vyjíždíme na sportovní události v okolních domovech a pravidelně se účastníme turnaje Moravia Cup, kterého se účastní domovy z celé Moravy. V letošním roce tj. 2018 obsadil DPS Sokolnice ve velkém finále ve Zlíně druhé místo.

9. Malování

Malování a vykreslování je vhodné k uklidnění a soustředění a procvičení jemné motoriky. Také podporuje kognitivní funkce.

Vybereme téma, které budeme malovat. Obrázky podle nálady, ročního období.

10. Čtení na přání – na pokračování

Předčítání z knih a časopisů je vhodná aktivita pro imobilní uživatelé nebo jako skupinová aktivita v odpoledních hodinách. Většina uživatelů si tuto aktivitu velmi pochvaluje, jelikož jejich zrak jim neumožňuje samostatného čtení. Knihy, ze kterých je předčítání jsou na základě výběru uživatelů.

11. Vycházky do přírody

 S klienty využíváme pobyt na slunci a čerstvém vzduchu, sledujeme a krmíme ptáčky, pozorujeme a poznáváme stromy a rostliny v našem překrásném zámeckém parku. V terapeutické zahradě si povídáme o bylinkách. Vnímáme změny podle ročních období – probouzející se přírodu na jaře, květy a plody v létě, zbarvenou přírodu na podzim a zimní zahradu pokrytou sněhem.

12. Terapeutická zahrada

V areálu domova se nachází terapeutická zahrada, speciálně navržená pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou tzn. že při pohledu shora připomíná chodník tvar čísla osm. V zahradě je množství ovocných stromů, květin a bylinné záhony, které v letních měsících slouží k aromaterapii. Dále jsou po zahradě rozesety zooterapeutické prvky – ohrada s kozami, voliéra s nejrůznějšími druhy ptactva a jezírko s kapry Koi, na které je napojena krátká „říčka“ sloužící k akvaterapii.

Dále jsou v terapeutické zahradě boží muka, o jejichž udržování pečují klienti. Z oblasti reminiscenční terapie v terapeutické zahradě naleznete altán Mitrowských vybavený dobovými fotkami, ukázky starých zemědělských nástrojů a cedule zastávky, darovaná dopravním podnikem města Brna.

Rovněž jsou v zahradě terapeutické stroje, sloužící k procvičování a upevňování jak fyzických, tak kognitivních schopností.

S terapeutickou zahradou sousedí dětské hřiště, které bylo postaveno ve spolupráci s obcí Sokolnice a firmou ČEZ. Účelem tohoto hřiště je začlenění domova a klientů domova do dění v obci a podpořit tím setkávání občanů různých generací.

13. Duchovní – spirituální

Jednou za měsíc se v Domově pro seniory koná mše svatá – podle ročních období buď v parku, kapli nebo na pokoji. Je přítomen kněz, kterého mohou klienti požádat o zpověď nebo duchovní rozhovor. Každé dva týdny nás navštěvují členové Křesťanských sborů s biblickými příběhy a duchovními písněmi, které doprovází kytara. Věřící klienti mají možnost se pomodlit, sledovat TV Noe a rádio Proglas. 

Nabídka je podle zájmu i pro nevěřící klienty. Sledujeme také liturgické období (Vánoce, Velikonoce, dožínky apod.) Každý den si říkáme, kdo z klientů, nebo jejich příbuzných má svátek. Většina jmen má svého svatého patrona. 

 

14. Křížovky

Klienti luští samostatně nebo i společně, každý doplní, co ví a na co si vzpomene. Při luštění s imobilními klienty se spontánně zapojují i ostatní klienti na pokoji. Luštěním křížovek si klienti trénují paměť a prožívají radost, když se vyluštění podaří. Někteří klienti se účastní křížovkářské soutěže.

15. Pečení

Probíhá v menších skupinkách 5–8 klientů.  Této činnosti se věnujeme pravidelně jednou měsíčně, vyjma horkých letních měsíců.  Nabízíme dopředu klientům možnost volby, na co by měli chuť, snažíme se i poukazovat na sezónní dary přírody. Také dodržujeme pečení tradičního pečiva spojeného s významnými svátky v roce např.: Jidáše, perníčky…. Každá tato společná akce je zakončena posezením, povídáním a hlavně pojídáním výborného výsledku naší společné práce. U této činnosti procvičujeme jemnou motoriku, hrubou motoriku a v neposlední řadě se snaží klientky vzpomínat na jejich vlastní recepty.

16. Kávové dýchánky

Jsou velice oblíbenou činností našich klientů. Tato činnost probíhá celoročně. Klienti sedí společně u velikého stolu, kde jsou nachystány krásné šálky na kávu a sami si na starých mlýncích umelou voňavou zrnkovou kávu. Ke každému dýchánku je připravené téma k společnému rozhovoru, které se vždy stočí na úplně jinou cestu. Důležité je dát klientovi prostor, aby mohl pohovořit o tom, co má na srdci, nebo  co si právě ze svého života vybavil.

17. Hrátky s pamětí

Tato činnost probíhá v menších skupinkách a trvá maximálně hodinu. Program je koncipován na míru schopnostem klientů ve skupince. Snažíme se vždy sestavit takovou skupinu, aby nikdo z klientů neměl pocit, že nad ostatními vyčnívá a i naopak, aby nikdo neměl pocit, že nestíhá tempu ostatních. Ten, kdo hrátky s pamětí vede, má za úkol, aby všichni zúčastnění mohli prožít „pocit vítězství“.  Hrátky slouží k procvičování a trénování paměti. Vždy je stanovené hlavní téma, ovšem vše se přizpůsobuje v průběhu činnosti aktuální náladě skupiny. Hodina je sestavena z jednoduchých úkolů na začátek a postupně se náročnost zvyšuje. Konec hodiny je znovu odlehčenější. 

18. Výlety

Převážně v teplých jarních a letních měsících pořádáme pro naše uživatele jednodenní výlety po zajímavých místech v našem okolí. Také s velkou oblibou a pravidelností navštěvujeme cukrárnu v nedalekých Otnicích, která je vyhlášená svými báječnými zákusky.

19. Práce s klientem u lůžka

Aktivizace klientů neprobíhá pouze skupinově a u klientů, jež mají ještě hodně sil na různé aktivity, ale velkou měrou se věnujeme klientům, kteří jsou plně upoutáni na lůžko. Aktivizace takového klienta je plně přizpůsobena k jeho individuálním potřebám a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zaměřujeme se na procvičení vyjadřovacích schopností, časoprostorovou orientaci, procvičení horních končetin a tím podporovat co nejvíce soběstačnost (např. jídlo, drobná hygiena…). U klientů probíhá smyslová aktivizace, bazální stimulace a většina výše uvedených aktivizačních činností.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.