+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Název:
Tradice společné historie

Operační program:

Interrreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód malého projektu:

CZ/FMP/11b/09/116

Hlavní přeshraniční partner:

DD a DSS pre dospelých v Seredi

Obdobie realizácie:

1.4.2022 – 31.3.2023

Celkové náklady:

20 469,87€

PARTNERSKÝ DOMOV V SEREDI

V rámci evropských fondů, projektů náš domov uzavřel přeshraniční partnerskou spolupráci s Domovem dochodcov a domovom sociálnych služieb pre dospelých v Seredi-Slovensko. Náš projekt číslo CZ/FMP/11b/09/116 je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na regionální rozvoj, vytváření a upevňování partnerství přeshraničních struktur.

Období provádění: 1.4.2022 – 31.3.2023

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Slovenské republiky.

Cílem projektu je odborné vzdělávání sociálních pracovníků, praktický nácvik a výměna zkušeností a dovedností za účelem zkvalitnění sociálních služeb, zvýšení péče a zlepšení života klientů obou DSS.

Projekt je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků a odborných pracovníků obou DSS formou dvou třídenních teambuildingů na území obou stran pod vedením odborného pracovníka lektora/metodika, který vypracuje odborné materiály na téma kompenzačních pomůcek s praktickými nácviky. První teambuilding na území Slovenské republiky bude zaměřen na zkvalitnění sociální práce s imobilními klienty (nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní klienty + praktická cvičení s imobilními klienty). Druhý teambuilding bude na území České republiky za účelem vzdělávání v oblasti agresivního chování klientů trpících demencí a za účelem snížení rizika sociální izolace. Dalším cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi pracovníky za účelem zkvalitnění sociálních, ošetřovatelských a zdravotních služeb obou DSS.

Pro vybranou skupinu 8 sociálních pracovníků z DSS Sereď a 6 sociálních pracovníků z DSS Sokolnice bude největším přínosem zvýšení teoretických a praktických znalostí, výměna zkušeností a dovedností, odborné vzdělávání pod vedením lektora/metodika. To přinese oběma stranám zkvalitnění péče o klienty obou DSS, adekvátní využívání kompenzačních pomůcek a výměnu zkušeností při práci s imobilními klienty a klienty trpícími demencí.

Na základě projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky pro zkvalitnění péče a života klientů DSS:

  • sprchový vozík pro zajištění kvalitní péče o imobilní klienty, zlepšení jejich zdravotního stavu, zvýšení komfortu a bezpečnosti při práci s nimi a pravidelné hygieně.
  • křeslo Gavota a nepropustné podložky potřebné při práci s imobilními klienty pro použití venku.