ZÁKAZ NÁVŠTĚV Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické situace dle pokynů místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny...

číst více