Dle MO MZ, lze uskutečnit návštěvu klienta domova za dodržení mimořádných opatření. Prosíme o pochopení a trpělivost v dnešní situaci a nutnost dbát dodržování těchto ustanovení. Unáhlené rozhodnutí a nedodržení těchto podmínek může být pro naše klienty i personál...

číst více