+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pracoviště proškolené v PALIATIVNÍ PÉČI

Domov pro seniory Sokolnice p.o. věnuje velkou pozornost vzdělávání svých zaměstnanců. Pracovníci zdravotnicko – ošetřovatelského úseku se v posledních letech zaměřili, mimo jiné, na rozšiřování znalostí v poskytování obecné paliativní péče. 8.června 2021 jsme obdrželi Certifikát ,,Pracoviště proškolené v PALIATIVNÍ PÉČI“. Oblasti poskytování paliativní péče se chceme věnovat i nadále. Nejen teoreticky, ale zejména získané vědomosti, informace a rady zavádět do praxe

Značka kvality v sociálních službách

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.

V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.