+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pracoviště proškolené v PALIATIVNÍ PÉČI

Domov pro seniory Sokolnice p.o. věnuje velkou pozornost vzdělávání svých zaměstnanců. Pracovníci zdravotnicko – ošetřovatelského úseku se v posledních letech zaměřili, mimo jiné, na rozšiřování znalostí v poskytování obecné paliativní péče. 8.června 2021 jsme obdrželi Certifikát ,,Pracoviště proškolené v PALIATIVNÍ PÉČI“. Oblasti poskytování paliativní péče se chceme věnovat i nadále. Nejen teoreticky, ale zejména získané vědomosti, informace a rady zavádět do praxe

Značka kvality v sociálních službách

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.

V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.