+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

DOBROVOLNÍCI

Domov pro seniory Sokolnice dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky z Křesťanských sborů, kteří našim uživatelům zajišťují duchovní služby – čtení biblických příběhů a zpívání duchovních písní.

Do domova docházejí také seniorky ze Sokolnic, které s našimi uživateli zpívají lidové písně

Při realizaci velkých celodomovních akcích pracovníkům Domova vypomáhají členky Rodinného centra Lípa (Lipka).

V létě roku 2019 jsme se, jako jedna ze šestnácti hostitelských (hostujících) organizací, zapojili do mezinárodní organizace dobrovolnictví nazvané Go4Peace (viz prezentace), kdy do našeho domova v průběhu čtyř dní zavítalo na třicet dobrovolníků z celé Evropy, aby nám pomohli vybudovat pro naše uživatele pochodový chodník v terapeutické zahradě a doprovodili naše seniory na výlet.

V bízké minulosti jsme byli osloveni pracovnicí Institutu celoživotního vzdělávání, MENDELU, paní Mgr. et Mgr. Lenkou Kamanovou, Ph.D., která ve spolupráci s krajskou koordinátorkou MPSV pro JmK (MPSV) paní Žižkovskou našemu domovu nabídly možnost úzké spolupráce v oblasti dobrovolnictví a to zejména z řad seniorů – studentů univerzity třetího věku a následně pak studentů bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia. Nabídku na spolupráci jsme přijali.