+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

DOBROVOLNÍCI

Domov pro seniory Sokolnice dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky z Křesťanských sborů, kteří našim uživatelům zajišťují duchovní služby – čtení biblických příběhů a zpívání duchovních písní.

Do domova docházejí také seniorky ze Sokolnic, které s našimi uživateli zpívají lidové písně

Při realizaci velkých celodomovních akcích pracovníkům Domova vypomáhají členky Rodinného centra Lípa (Lipka).

V létě roku 2019 jsme se, jako jedna ze šestnácti hostitelských (hostujících) organizací, zapojili do mezinárodní organizace dobrovolnictví nazvané Go4Peace (viz prezentace), kdy do našeho domova v průběhu čtyř dní zavítalo na třicet dobrovolníků z celé Evropy, aby nám pomohli vybudovat pro naše uživatele pochodový chodník v terapeutické zahradě a doprovodili naše seniory na výlet.

V bízké minulosti jsme byli osloveni pracovnicí Institutu celoživotního vzdělávání, MENDELU, paní Mgr. et Mgr. Lenkou Kamanovou, Ph.D., která ve spolupráci s krajskou koordinátorkou MPSV pro JmK (MPSV) paní Žižkovskou našemu domovu nabídly možnost úzké spolupráce v oblasti dobrovolnictví a to zejména z řad seniorů – studentů univerzity třetího věku a následně pak studentů bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia. Nabídku na spolupráci jsme přijali.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.