+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

RODINY

Možnosti zapojení rodiny

Rodinní příslušníci uživatelů se mohou zapojit do aktivit pořádaných naším domovem, tím že mohou, doprovodit svého příbuzného na místo konání akce a účastnit se jí společně s ním.

Neodmítáme také možné nápady na možnosti využití volného času našich uživatelů.
Každoročně pořádáme předvánoční setkání rodinných příslušníků s našimi uživateli a s personálem domova, na které se můžete podívat zde

Vítáni jsou rovněž rodinní příslušníci, kteří mají zájem zapojit se do aktivizačních aktivit, které pořádáme pro naše klienty – předčítání, doprovod do parku, atd.

Další z možností zapojení rodinných příslušníků je finanční příspěvek domovu na pořádání kulturních a společenských akci pro naše klienty.