+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

RODINY

Možnosti zapojení rodiny

Rodinní příslušníci uživatelů se mohou zapojit do aktivit pořádaných naším domovem, tím že mohou, doprovodit svého příbuzného na místo konání akce a účastnit se jí společně s ním.

Neodmítáme také možné nápady na možnosti využití volného času našich uživatelů.
Každoročně pořádáme předvánoční setkání rodinných příslušníků s našimi uživateli a s personálem domova, na které se můžete podívat zde

Vítáni jsou rovněž rodinní příslušníci, kteří mají zájem zapojit se do aktivizačních aktivit, které pořádáme pro naše klienty – předčítání, doprovod do parku, atd.

Další z možností zapojení rodinných příslušníků je finanční příspěvek domovu na pořádání kulturních a společenských akci pro naše klienty.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.