+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Dne 16.6.2024 se uskutečnily v Sokolnicích Jánské hody. Průvod stárků se zastavil i v našem zařízení, aby klientům zatančil, zazpíval a připomněl jim tuto oblíbenou tradici. Stárků bylo mnoho, a tak se rozdělili na dvě skupiny, aby mohli potěšit co nejvíce klientů našeho zařízení. První skupinka zůstala i s muzikou na nádvoří zámku a druhá skupina přišla zpívat k Pavilonům. Všichni zúčastnění byli nadšeni z vystoupení.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.