+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Co se událo v měsíci září 2018 na II.C oddělení?

V září jsme si užívali teplé počasí k vycházkám do parku, začátkem měsíce byla sloužena mše svatá v zámecké kapli. Z padaných jablek jsme udělali výborný jablečný dort s piškoty, na kterém jsme si pochutnali při odpoledním čtení z knihy Káji Maříka. Povídali jsme si o zavařování, o školní docházce za našich mladých let. V polovině měsíce opanovali zámecký park vojáci, mužáci a děti při Mezigeneračním dni Byla vojna byla. Opět nás začal navštěvovat pejsek Tim a králíček Honzík, na našem oddělení se konají Biblické příběhy. tentokrát i s doprovodem kytary. Koncem měsíce jsme vzpomněli na svátek sv. Václava.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co se událo v měsíci srpnu 2018 na II.C oddělení?

V srpnu jsme si „užívali“ vysoké tropické teploty, a to i v noci. V parku se dalo pobývat jen po ránu, povídali jsme si o zavařování a uchovávání ovoce a zeleniny na zimu. Teď už se moc ovoce doma nezpracovává. Řada klientů vzpomínala, jak museli za svého dětství o prázdninách pomáhat v domácnosti a na poli. Probíhaly žně, mlátilo se obilí a u toho jako děti pomáhaly. Na našem oddělení II.C se uskutečnilo posezení s kytarou a biblickými příběhy. Bude se konat jednou za 14 dní. Klientům se zpívání líbilo. Vzpomenuli jsme s klienty také na neslavné 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do naší vlasti. Lidé v té době nevěděli, co se děje. Obchody se braly útokem, mysleli, že bude válka a v žádném případě si nemysleli, že tu vojska budou 20 let. Zažívali pocit bezmoci. Trénovali jsme paměť u slovní kopané, někteří z nás si v pivovaře poseděli a povykládali u piva, kávy nebo zmrzliny. Jablka v terapeutické zahradě začala brzo padat, a tak jsme je využili k upečení štrůdlu a jablečného dortu. Prázdniny pomalu končí, ale teploty se směrem dolů nehýbou, naopak je velké sucho. Uvidíme, co nám přinese září.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co se událo v měsíci červenci 2018 na II.C oddělení?

Co se událo v měsíci červenci 2018 na II.C oddělení?

Měsíc červenec začal netradičně chladným počasím. Zahájili jsme ho výletem do papouščí ZOO v Bošovicích. Ten samý den jsme si ještě pochutnali na kávě a zákuscích v cukrárně u Žbánků v Otnicích. Hned druhý den sloužil pan farář mši svatou pro klienty v krásném prostředí parku.

Teploty v červenci se postupně zvyšovaly, pokud to šlo využili jsme do poloviny července dopolední chladnější počasí k pobytu v parku a na nádvoří. Vzpomínali jsme na to, jak jsme trávili prázdniny v dětství a na naše dovolené. Povídali jsme si o svatých Cyrilovi a Metodějovi, doplnili texty o nich a vymalovali obrázky, trénovali paměť u přísloví. Z mušlí jsme vyrobili výzdobu na oddělení. V terapeutické zahradě přibyly bylinky, obdivovali jsme stále kvetoucí růže. Koncem července se začaly teploty zvyšovat ještě víc – byli jsme rádi, že nemusíme ven.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co se událo v měsíci červnu 2018 na II.C oddělení?

Červen začal teplým až tropickým počasím. Využili jsme toho a prožili pěkné dopoledne – Den dětí – se zpíváním a dětmi z MŠ Sokolnice na nádvoří zámku. V terapeutické zahradě rozkvetly růže, které klienti prohlíželi při procházkách.

V pěkném prostředí zámeckého parku sloužil pan farář pro klienty mši svatou. Počasí bylo trochu větrné, ale nám to nevadilo. Družstvo klientů DPS Sokolnice nás reprezentovalo na petanku v Hodoníně a v Blansku.

Proběhlo ukončení a vyhodnocení Křížovkářské ligy – naše klientka byla vylosována v závěrečném losování. Účastníci dostali malé dárečky. V půlce měsíce vypukly v Sokolnicích i v Telnici tradiční hody. Zavzpomínali jsme na hody našeho mládí, hodové zvyky, kroje, tancování besedy a stárkování. Poslední týden přišlo ochlazení, navštívily jsme telnickou základní školu a s dětmi kreslili na téma „Šťastné stáří očima dětí“.

Těšíme se, co nám přinese měsíc červenec v tomto, na počasí netradičním, roce.

Helena Procházková- II.C oddělení

Co se událo v měsíci květnu 2018 na II.C oddělení?

Měsíc květen jsme začali společně s obyvateli I.A oddělení vzpomínkami na události roku 1945. Někteří z nás se za války narodili, jiní měli 10-12 roků a vybavovali si okamžiky z té doby. Využíváme pěkné počasí k vycházkám do parku, pozorování přírody, kvetoucích stromů. Těšíme se na pravidelné návštěvy pejska a králíčka. Také trénujeme mozkové závity luštěním křížovek do soutěže Křížovkářská liga. V terapeutické zahradě jsme vypleli záhony bylinek i nádherně rozkvetlé růže. O bylinkách jsme si povídali a poznávali je očima i podle vůně. Někteří z nás navštívili ZOO Hodonín, někteří pivovar v Sokolnicích – v návštěvách budeme pokračovat.

Helena Procházková- II.C oddělení

Co se událo v měsíci dubnu 2018 na II.C oddělení?

Duben byl nad očekávání teplý. S klienty jsme vyšli do parku nasávat čerstvou jarní vůni. Vůbec neplatilo – (Březen, za kamna vlezem,) duben, ještě tam budem. Všechno rozkvetlo skoro naráz a teplo bylo jako v létě, navíc bez deště. Začátkem měsíce jsme oslavili Velikonoce a byla odsloužena i mše svatá pro klienty. Do terapeutické zahrady jsme z keramické hlíny vytvarovali jmenovky k bylinkám a rostlinkám. Konec dubna patřil tradičně čarodějnicím. Přiletěly v hojném počtu, prohnaly se zámkem a klienti si zazpívali a zatančili. K tomu nám zahráli a zazpívali Blonďáci z Otnic.

Helena Procházková- II.C oddělení