+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Co se událo v měsíci srpnu 2021 na II.C oddělení?

Srpen byl oproti jiným chladnější a deštivý, svými teplotními výkyvy připomínal apríl. Přesto jsme se snažili pobývat venku a pozorovat přírodu. Poseděli jsme u zmrzliny, chytali sluneční paprsky při pobytu
na nádvoří. Neúnavně nás navštěvují členové Křesťanských sborů – čtou nám biblické příběhy a zpívají s námi. Trénujeme petank a procvičujeme ruce i mozkové závity u kvízů a doplňovaček, vzpomínáme na texty písniček. Opět nás navštívil pan Škranc s muzikoterapií a pan Karnet s přednáškou. No a uvidíme, jestli nás v září čeká babí léto.

Foto: čtení z Bible

Foto: čtení z Bible

Co se událo v měsíci červenci 2021 na II.C oddělení?

Červenec jsme začali mší svatou, slouženou v parku pod širým nebem. Zkoušeli jsme lovit ryby, navštívil nás pan Škranc s kytarou, členové Křestanských sborů se čtením příběhů z bible. Trénovali jsme petank, poseděli jsme si v parku u zmrzliny a povídání o dovolené a prázdninách. Využíváme teplé počasí k vycházkám do parku, pozorování kůzlat a dění v terapeutické zahradě.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co se událo v měsíci červnu 2021 na II.C oddělení?

Pomalu se vracíme k dalším aktivitám. Teplé počasí nás vytahuje na procházky do parku a terapeutické zahrady, obdivujeme růžové keře a sledujeme kůzlata. V červnu nás začali opět navštěvovat členové
Křestanských sboru se čtením biblických příběhů a hraním písniček na kytaru. Klienti si také vyslechli zajímavou přednášku pana Karneta o osmdesátých letech minulého století, kterou doprovodil dobovými obrázky. Pěkně jsme si zavzpomínali. Pan Škranc navštívil pokoje klientů s písničkami a různými hudebními nástroji. Účastnili jsme se také mše svaté v parku. Začali jsme trénovat petank na hřišti u Bílého domu a dali si i zápas. Vysadili jsme afrikány v terapeutické zahradě, luštíme křížovky, zpíváme, hrajeme Člověče, nezlob se.

Vzpomínali jsme na hody, které se letos v omezené míře uskutečnily v Sokolnicích a Telnici, i na naše školní léta. A těšíme se na léto.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co se událo v měsíci květnu 2021 na II.C oddělení?

Měsíc květen byl oproti minulým rokům studený, tak uvidíme, jestli se naplní přísloví „Studený máj v stodole ráj“. Sluníčko přece jenom
svítilo a rozkvetlá příroda lákala klienty k vycházkám do parku i na nádvoří. Také sledovali malá kůzlátka v terapeutické zahradě. Někteří se zúčastnili mše svaté a byli rádi za návštěvu kněze na pokoji. Postupně také začaly chodit za klienty návštěvy.

Začátkem měsíce poslaly děti z MŠ Sokolnice klientkám papírové kytičky ke Dni matek. Pekly jsme štrůdl, na kterém jsme si pochutnaly při odpolední kávičce. Rádi vzpomínáme na texty písniček, které si potom s chutí zazpíváme, čteme z časopisů a vzpomínáme na to, co bylo, když jsme byli malí. Hrajeme „Člověče, nezlob se“ a čteme z knihy Slovácko sa súdí.

Helena Procházková – II.C oddělení

Co nového v aktivizaci

Překonali jsme únor a stále čekáme na návrat k našim aktivitám. Navzdory existujícím omezením se však snažíme zpříjemnit čas našim klientům. Pomalu se aktivizace na jednotlivých odděleních vrací do pokojů a k lůžkům klientů. Společné aktivity jsou dosud omezeny, a tak jsme se rozhodly naše klienty překvapit a uspořádat pro ně trošku jiný „Masopust“, který by je potěšil a přinesl jim úsměv na tvář.

Aktivizační pracovnice obstaraly potřebné suroviny a pustily se i s klientkami do pečení koblížků a „božích milostí“. V celém domově to vonělo jako v cukrárně. Při pečení se povídalo, vzpomínalo na tradice, na „pochovávání basy“ a masopustní průvody. K upečeným dobrotám si dámy potom uvařily kafíčko a ochutnávaly.

Mezitím si aktivizační pracovnice za podpory dalších kolegyní připravily rozverné kostýmy pro masopustní pochůzku. Účastnil se vodník, medvěd, trestanec, beruška, babka s husou i klaun…..

A začalo se za doprovodu harmoniky, zpívání a tanečků pěkně zvesela……Zejména babka s husou se své role ujala s vervou….

Taky berušce s vodníkem to moc slušelo…Klaun tančil jak o život…a medvěd vyvolával udivené pohledy, když „masopustní průvod“ procházel jednotlivá oddělení.

Na Stodole se tančilo i zpívalo, ochutnávaly se koblížky a bylo nám dobře. Potvrdilo se, že společná setkávání našim klientům už opravdu chybí.

 

Jak je vidět na fotkách, akce se našim klientům moc líbila, a ještě zbytek týdne na ni s úsměvem vzpomínali a chválili ji. Děkuji všem kolegyňkám, které se zúčastnily a zejména Martince, která zajistila krásné kostýmy a harmoniku i s harmonikářem, bez kterého by náš Masopust určitě nebyl tak veselý a vydařený.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

Co se událo v měsíci srpnu 2020 na II.C oddělení?

V měsíci srpnu jsme po delší době vynucené přestávce začali pobývat venku na čerstvém vzduchu-v parku a v terapeutické zahradě. Povídali jsme si o zavařování a uchovávání ovoce a zeleniny na zimu. Teď už se moc ovoce doma nezpracovává. Řada klientů vzpomínala, jak museli za svého dětství o prázdninách pomáhat v domácnosti a na poli. Probíhaly žně, mlátilo se obilí a u toho jako děti pomáhaly. Účastnili jsme se opět mše v místní zámecké kapli, navštívili nás pánové s biblickými příběhy, zazpívali si při zpívánkách. Četli jsme příběhy od Vlasty Javořické, trénovali paměť při doplňování slov a u kreslení procvičovali ruce. Klienti se po dlouhé době těšili na návštěvy svých příbuzných.

Helena Procházková – II.C oddělení