+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Teplé dubnové dny nás začaly vytahovat na sluníčko na nádvoří a do parku. Některé dny už docela pěkně hřálo. Zúčastnili jsme se prodeje výrobků na velikonočním jarmarku JMK. Kromě biblických čtení a návštěvy paní farářky, byla možnost si zazpívat na Zpívánkách – s milými seniorkami ze Sokolnic. Měli jsme mši svatou, povídali si o
velikonočních zvycích, a po třech letech se konala na Velký pátek křížová cesta v parku. Také jsme vykreslovali obrázky s jarní a velikonoční tématikou. Konec měsíce byl ve znamení reje čarodějnic. Za doprovodu harmonikáře obletěly se svými košťaty celý zámek, nádvoří, hájenku, stodolu i bílý dům. Klientům se rozzářily oči, zazpívali si, někteří i zatančili a všichni si pochutnali na štrúdlu – slaném nebo sladkém.

čarodějnický rej na pokoji klientů

čarodějnický rej na pokoji klientů

 

Helena Procházková – II.C oddělení

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních