+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Teplé dubnové dny nás začaly vytahovat na sluníčko na nádvoří a do parku. Některé dny už docela pěkně hřálo. Zúčastnili jsme se prodeje výrobků na velikonočním jarmarku JMK. Kromě biblických čtení a návštěvy paní farářky, byla možnost si zazpívat na Zpívánkách – s milými seniorkami ze Sokolnic. Měli jsme mši svatou, povídali si o
velikonočních zvycích, a po třech letech se konala na Velký pátek křížová cesta v parku. Také jsme vykreslovali obrázky s jarní a velikonoční tématikou. Konec měsíce byl ve znamení reje čarodějnic. Za doprovodu harmonikáře obletěly se svými košťaty celý zámek, nádvoří, hájenku, stodolu i bílý dům. Klientům se rozzářily oči, zazpívali si, někteří i zatančili a všichni si pochutnali na štrúdlu – slaném nebo sladkém.

čarodějnický rej na pokoji klientů

čarodějnický rej na pokoji klientů

 

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.