+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pálení čarodějnic 2019

25.4.-  Pálení čarodějnic, zvyk, který si v našem domově každoročně připomínáme. Klienti si v rámci terapeutického vaření připraví drobné občerstvení, na kterém si při hudbě a tanci společně pochutnají....

Posezení u „zeleného piva“ 2019

18.4. - Posezení u „zeleného piva“ v Panském pivovaru v Sokolnicích, které jsme uskutečnili na Zelený čtvrtek. Naši klienti si kromě piva pochutnali i na kávě se zmrzlinou.  

My dva a čas

"My dva a čas" byla beseda plná vzpomínek na Milana Chladila a Yvetu Simonovou spojená s poslechem jejich písniček, která se konala v úterý 26.2.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.