+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V červnu jsme nasázeli bylinky v terapeutické zahradě a chodili je potom zalévat. Pro potěchu očí jsme zasázeli afrikány.

seniorky při práci v terapeutické zahradě

seniorky při práci v terapeutické zahradě

Pár klientů se zúčastnilo návštěvy v Domove dochodcov a Domove sociálných služieb pre dospelých v Seredi. Vrátili se spokojeni. Po dvou letech se v Sokolnicích konaly Jánské hody. Stárci přišli na zámek a zazpívali na nádvoří klientům, kteří se potěšili pohledem na krásné kroje a někteří si i s chutí zatancovali. Povídali jsme si o hodech, posvícení a tradicích v jejich rodných vesnicích.

Klienti se rádi vyhřívali na sluníčku a vzpomínali na dětství a mládí. Koncem měsíce bylo až tropické počasí, a tak jsme raději zůstali v relativním chládku zámeckých komnat a trénovali ruce i paměť. Tak
doufáme, že se vyplní předpověď a v červenci se aspoň trochu ochladí a budeme moci ve vycházkách pokračovat.

klienti při posezení na nádvoří

klienti při posezení na nádvoří

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.