+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc květen jsme začali zpíváním „Blonďáků“ klientkám ke Dni matek. Obešli s harmonikou a zpěvem známých písniček celý zámek a klienti si s nimi s chutí zazpívali a skoro je nechtěli pustit. O historii svátku matek jsme si i popovídali. Slunečné počasí jsme využívali k vyhřívání na nádvoří a k vycházkám do rozkvetlého parku.

Opět nás navštívil pan Karnet s přednáškou o hračkách našeho mládí a pan Škranc s muzikoterapií. Zúčastnili jsme se mše svaté a povídali si s paní farářkou z Tuřan. Někteří z klientů zhlédli divadelní představení v Žatčanech – Nezbedná pohádka, a jiní navštívili DS Nopova. Také jsme oprášili hru petank. A co nás čeká v červnu?

 klientky při zpěvu písní Bloňďáků

klientky při zpěvu písní Bloňďáků

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.