+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc květen jsme začali zpíváním „Blonďáků“ klientkám ke Dni matek. Obešli s harmonikou a zpěvem známých písniček celý zámek a klienti si s nimi s chutí zazpívali a skoro je nechtěli pustit. O historii svátku matek jsme si i popovídali. Slunečné počasí jsme využívali k vyhřívání na nádvoří a k vycházkám do rozkvetlého parku.

Opět nás navštívil pan Karnet s přednáškou o hračkách našeho mládí a pan Škranc s muzikoterapií. Zúčastnili jsme se mše svaté a povídali si s paní farářkou z Tuřan. Někteří z klientů zhlédli divadelní představení v Žatčanech – Nezbedná pohádka, a jiní navštívili DS Nopova. Také jsme oprášili hru petank. A co nás čeká v červnu?

 klientky při zpěvu písní Bloňďáků

klientky při zpěvu písní Bloňďáků

Helena Procházková – II.C oddělení