+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Jak praví pranostika-na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima, tak i letošní září bylo poněkud chladné a převážně sychravé.

Ne příliš pěkné počasí nám mnohdy neumožňovalo s klientkami trávit více času v zámeckém parku, a tak jsme se zaměřili na jiné aktivity, mezi které patřily trénink paměti, stolní hry, povídaní si a čtení tolik oblíbených pohádek a příběhů.

seniorky při aktivizačním pečení

seniorky při aktivizačním pečení

Ovšem hlavní náplní měsíce byly horentní přípravy na zámecké slavnosti, které se konaly v polovině měsíce. Velké přípravy jsme si s klientkami více než užily. Spolu s kolegyněmi jsme vytvořily na
jednom z našich pokojů příjemnou „dílničku“, kde se scházely klientky i z jiných oddělení. Na našem prvním takovém setkání jsme všechny dohromady vyráběly drobné keramické předměty, které pak byly k zakoupení i zámeckých slavnostech.

seniorky při výrobě lineckého cukroví

seniorky při výrobě lineckého cukroví

V dalších našich společných setkáních jsme pekly nejen linecká kolečka s následným slepováním, ale také šneky z listového těsta plněné salámem a sýrem. V této fázi příprav byla velice důležitá spolupráce s kuchyní, které bychom všechny tímto rády poděkovaly za jejich vstřícnost, ochotu a obětavost nám pomoci v pečení.

Ke konci měsíce jsme pečení neměly stále dost, a tak jsme uspořádaly poslední zářijovou společnou akci a tou bylo pečení jablečných štrúdlů. Ty klientky, které se i v takovém počasí chtěly projít parkem,
tak se zúčastnily sbírání jablek. Musím přiznat, že to bylo pro ně v tuhle dobu poněkud netradiční ráno, ale bylo to spontánní, příjemné, a hlavně je to bavilo. Připomnělo jim to práci, kterou také dříve vykonávaly ve svých domovech. Po přineseném košíku jablek jsme se pak všechny společně vrhly do samotného pečení štrúdlů. A protože jsou naše klientky velice šikovné a práce nám šla pěkně od ruky, netrvalo dlouho a zámkem se brzy vanula vůně jablek a skořice.

seniorky při výrobě slaného závinu

seniorky při výrobě slaného závinu

Na všech těchto týmových akcích bylo velmi důležité, že nás doprovázela klidná a pohodová atmosféra, že nás to bavilo a užily jsme si spousty legrace. Tímto se s vámi za měsíc září loučíme a těšíme se naše další říjnové aktivity.

Za tým aktivizačních pracovnic
Pavlína Krbílková, DiS.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.