+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V pátek 21.6.2024 se uskutečnilo mezigenerační setkání dětí ze ZŠ Těšany a našich klientů. Přišlo 27 dětí a doprovodili je 4 učitelé. Děti si připravily pro naše klienty 8 stanovišť s úkoly.

V pátek bylo v Sokolnicích hezké počasí, a tak se mohla většina úkolů plnit venku u připravených stolů se slunečníky. Činnosti, které si děti nachystaly byly nejen zábavné, ale i s citem pro schopnosti a dovednosti našich klientů připravené. Celá akce se moc hezky povedla a užili si ji nejen klienti, ale i děti a jejich doprovod. Velké díky učitelům i dětem ze ZŠ Těšany. Doufáme, že naše setkání nebylo první a poslední.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.