+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Vzhledem k povinnosti třídit bioodpad (gastroodpad) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších relevantních právních předpisů v České republice a EU, se některá pobytová zařízení sociálních služeb rozhodla pro řešení likvidace gastroodpadu pomocí elektrických kompostérů. Jedním z těchto zařízení je Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Obrátili jsme se na provozního technika tohoto zařízení,
Mgr. PETRA NOVÁČKA, a zeptali se na zkušenosti s provozem.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.