+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Máme první měsíc nového roku 2023 za sebou, byl to měsíc náročný, hlavně pro mě v nové pracovní pozici jako aktivizační pracovník na oddělení I.B. Seznamovala jsem se s klientkami na oddělení, abych zjistila jejich záliby, zájmy a denní harmonogram.

Během měsíce ledna se klientky zúčastnili voleb prezidenta v prvním i druhém kole.

Navštívil nás pan farář z Telnice a na pokoji I.B se klientky zúčastnily Mše svaté. Pan Karnet měl u nás velmi zajímavou přednášku s fotografiemi našeho hlavního
města.

Během měsíce probíhalo na oddělení skupinové i individuální čtení, hraní Člověče nezlob se, povídání u kávy.

Iva Kazdová – oddělení I.B
Foto: archiv domova

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních