+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Máme první měsíc nového roku 2023 za sebou, byl to měsíc náročný, hlavně pro mě v nové pracovní pozici jako aktivizační pracovník na oddělení I.B. Seznamovala jsem se s klientkami na oddělení, abych zjistila jejich záliby, zájmy a denní harmonogram.

Během měsíce ledna se klientky zúčastnili voleb prezidenta v prvním i druhém kole.

Navštívil nás pan farář z Telnice a na pokoji I.B se klientky zúčastnily Mše svaté. Pan Karnet měl u nás velmi zajímavou přednášku s fotografiemi našeho hlavního
města.

Během měsíce probíhalo na oddělení skupinové i individuální čtení, hraní Člověče nezlob se, povídání u kávy.

Iva Kazdová – oddělení I.B
Foto: archiv domova