+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Tento měsíc nám hned na začátku přinesl pěkné počasí, které jsme využili s klienty k procházce v parku.

Hned na začátku měsíce navštívil náš domov kouzelník Kanton s magickým vystoupením, které se konalo v jídelně, a na tento den připadlo MDŽ a naše sociální pracovnice popřály klientkám a předaly kytičku.

Následující dny – 9. a 10. března – nás navštívily děti ze ZŠ Sokolnice a ZŠ Šlapanice a pomáhaly s výsadbou stromů v zahradě u nově otevřeného oddělení pro klienty. Přiučily se nejen práci na zahradě, ale poznávaly druhy stromů a jak o ně pečovat, v tom jim ochotně a trpělivě byl k dispozici pán ze zahradnické firmy.

Ve čtvrtek 23.03. jsme se s paní Balcarovou a paní Dvořákovou zúčastnily pěvecké akce Chrlický slavík, na který s paní Mirkou nacvičily písně. Akce se klientkám moc líbila a dostal se jim zasloužený potlesk, odnesly si diplom a drobné dárečky.

Poslední středu v měsíci nás navštívil pan farář s Telnice, který nám připomněl tradice spojené s Velikonocemi.

Měsíc březen jsme strávily hraním her, výtvarné činnosti, čtením klientkám.

Iva Kazdová – oddělení I.B