+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Tento měsíc nám hned na začátku přinesl pěkné počasí, které jsme využili s klienty k procházce v parku.

Hned na začátku měsíce navštívil náš domov kouzelník Kanton s magickým vystoupením, které se konalo v jídelně, a na tento den připadlo MDŽ a naše sociální pracovnice popřály klientkám a předaly kytičku.

Následující dny – 9. a 10. března – nás navštívily děti ze ZŠ Sokolnice a ZŠ Šlapanice a pomáhaly s výsadbou stromů v zahradě u nově otevřeného oddělení pro klienty. Přiučily se nejen práci na zahradě, ale poznávaly druhy stromů a jak o ně pečovat, v tom jim ochotně a trpělivě byl k dispozici pán ze zahradnické firmy.

Ve čtvrtek 23.03. jsme se s paní Balcarovou a paní Dvořákovou zúčastnily pěvecké akce Chrlický slavík, na který s paní Mirkou nacvičily písně. Akce se klientkám moc líbila a dostal se jim zasloužený potlesk, odnesly si diplom a drobné dárečky.

Poslední středu v měsíci nás navštívil pan farář s Telnice, který nám připomněl tradice spojené s Velikonocemi.

Měsíc březen jsme strávily hraním her, výtvarné činnosti, čtením klientkám.

Iva Kazdová – oddělení I.B

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních