+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Listopad, jakož to předposlední měsíc v roce nám nadělil pořádnou zimu. Stromy a keře v zámeckém parku rázem ztratily své půvabné podzimní barvy a žezlo převzala paní zima. Chladné, převážně
sychravé počasí omezilo klientkám pohyb v parku, a tak jsme společně trávily čas na našem oddělení, kde jsme si četly, hrály naše oblíbené stolní hry a trénovaly paměť. Když se začal blížit Advent,
zopakovaly jsme si vánoční básničky a písničky, abychom byly připraveny na návštěvu Mikuláše s čerty a anděly, a ti nás mohli odměnit něčím sladkým a dobrým, namísto nadílky v podobě uhlí
nebo brambor.

Klientky při tvoření s dětmi

Klientky při tvoření s dětmi

V polovině měsíce nás navštívily děti ze šlapanické základní školy, se kterými naši klienti trávili celé dopoledne. Při tomto velice zdařilém setkání společně vytvářely děti s našimi klienty keramické svícny, při
nichž si vzájemně pomáhali a předávali své zkušenosti. Tento společně strávený čas byl velice příjemný, atmosféra uvolněná, a protože jsme při výrobě keramických svícnů zažívali spousty legrace,
šla nám práce pěkně od ruky.

Klientky při tvoření s dětmi

Klientky při tvoření s dětmi

Ráda bych tímto poděkovala řediteli ZŠ Šlapanice panu PhDr. Pavlovi Vyhňákovi za spolupráci a umožnění společného setkání našich seniorů s dětmi, dále pak pedagogickému sboru za organizaci a
výpomoc během této probíhající akce, v neposlední řadě rovněž maminkám dětí, které napekly cukroví pro naše klienty.

Klientky při pečení

Klientky při pečení

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.