+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Začátek prázdnin nás všechny zaskočil extrémně vysokými teplotami. Celodenní aktivity klientů v parku nepřicházely v úvahu, tak jsme se museli přizpůsobit my. Do zahrady jsme vycházely s klientkami
v dřívějších dopoledních hodinách. V té době jsme navštívily ergoterapeutickou zahradu, kde se některé klientky těšily z pozorování „neposedných“ koz a některé se zase procvičily na posilovacích strojích. Když už začala venkovní teplota více stoupat, vracely jsme se na oddělení, a po krátkém odpočinku a občerstvení jsme se věnovaly četbě, stolním hrám a tréninku paměti.

sokolnické seniorky při zpívání s klientkami

sokolnické seniorky při zpívání s klientkami

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.