+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Jak praví jedna stará pranostika: ,,Na jednom konci říjen hřeje, na druhém již mrazí“.

Dá se říci, že tomu tak bylo i v letošním roce. Začátkem měsíce jsme si s klientkami užívaly podzimních procházek v naší malebné a v tuto roční dobu překrásně zbarvené zámecké zahradě. Klientky si maximálně užívaly pohledu na barevné stromy, keře, poletující listí, vůni podzimu a podzimních slunečních paprsků, které jim zlepšily náladu, a dodaly energii.

Klienti v parku na procházce

Klienti v parku na procházce

Za nepříznivého počasí jsme se s klientkami věnovaly vytváření výrobků z keramiky, při které si nejen procvičily jemnou motoriku, ale také jsme při vytváření zažívaly spousty legrace. Klientky vzpomínaly na své dřívější zážitky z ,,natáčení“. A jak každý z nás dobře ví, s humorem jde vždy všechno lépe, tak i nám se dařilo a klientkám se podařily opravdu pěkné hliněné misky a drobné ozdoby.

klientky tvoří z keramiky

klientky tvoří z keramiky

klientka válí plát z keramické hlíny

klientka válí plát z keramické hlíny

Po dobře odvedené práci, rehabilitačních cvičeních a procházkách parkem nesměla také chybět káva s menším občerstvením, čtením na jednotlivých pokojích a hraní stolních her.

klientky si dopřávají dopolední kávu

klientky si dopřávají dopolední kávu

V polovině měsíce naše zařízení navštívila paní Novotná se svojí dětskou skupinou Check it. Koncert probíhal v zámecké jídelně. Akce byla uspořádána pro všechny klienty tohoto zařízení, ovšem mohli přijít i ostatní, kteří nejsou našimi klienty. Ti z klientů, co měli chuť, náladu a umožňoval jim to jejich zdravotní stav, tak si došli¨poslechnout písně, nebo jen melodie, které si pro ně děti pod vedením paní Novotné přichystaly. Musím říci, že se koncert velice vydařil a naši klienti byli více než spokojení. Za doprovodu houslí, kytar, elektrických varhan a fléten zde zazněly české písně, jako jsou např. Tři oříšky, Není nutno, nebo také zahraniční, např. od skupiny Queen – Bohemian Rhapsody. Díky těmto malým a přitom velkým hudebníkům se klientům podařilo zapomenout na jejich trable, smutky a bolesti. Podařilo se jím vykouzlit úsměvy na rtech a spustit slzy dojetí. Tímto bych ráda poděkovala paní Novotné za skvěle odvedenou přípravu, organizaci a dětem za jejich excelentní výkon. Velmi si vážíme toho, že zde byly a strávily s námi čas.

vystoupení dětského souboru

vystoupení dětského souboru

klienti při koncertu

klienti při koncertu

Závěrem měsíce jsme opět uspořádaly společnou akci na našem oddělení, a tou bylo každoroční dýňování. Pro klientky to bylo další a v tomto měsíci poslední společné setkání, kdy se vydloubávaly dýně, následně se do nich vyřezávaly různé originální, strašidelné ,ksichtíky“. Každé takové strašidlo, muselo mít správný strašidelný klobouk… A to byla část výroby, u které jsme se všechny nejvíce pobavily. Klientky jim zhotovily čepice z různých větviček, šípků a listí. A co s těmi strašáky bylo dál? Umístily jsme je na nádvoří a straší tam dodnes. 🙂

Klientky vytvářejí z dýní strašáky

Klientky vytvářejí z dýní strašáky

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.