+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V srpnu nás vysoké teploty stále neopouštěly, ba naopak rafička teploměru ukazovala ještě více stupňů, než v předešlém měsíci. Nebylo tedy možné, abychom s klientkami trávily více času v zahradě, proto jsme vždy po snídani vyrazily do parku, než slunce nabere na své síle a intenzitě.

V parku jsme si často s klientkami povídaly o jejich dřívějších domácích a zemědělských pracích, které se k tomuto období váží. K připomínání si jednotlivých dřívějších úkonům našich klientek nám pomohly i drobné zemědělské předměty visící na zdi terapeutické zahrady.

Po ranních procházkách jsme se vracely na pokoje, kde jsme si četly příběhy, ukazovaly obrázky a připomínaly si různá přísloví vázána k danému tématu. Klientky vzpomínaly na to, jak dříve probíhaly žně, jak byla práce na polích těžká, když ještě dříve nebyla dostupná zemědělská technika, jako je dnes. Kolik jim to dalo práce a úsilí, než
všechno zpracovaly.

Po „náročných“ vzpomínkách na zemědělskou práci, se jim hned rozzářily oči, když došlo na témata, jako jsou Dožínky, hody, kroje a jiné veselice. Nesměly chybět ani naše tolik oblíbené stolní hry, při kterých si klientky procvičí nejen ruce, ale zažijeme při tom spousty legrace.

klientka při výtvarné činnosti

klientka při výtvarné činnosti

V průběhu měsíce nás poctili návštěvou pan Dr. Škranc s panem Karnetem, kdy si mohly klientky za doprovodu kytary zazpívat lidové písně a mohly si i poslechnout přednášku na téma – Psí plemena. Další milou návštěvou byli biblisté, se kterými si klientky povídaly, poslouchaly příběhy s náboženskou tématikou a písně za doprovodu kytary. Páteční zpívánky v červeném koutku, vedené paní Mifkovou nechyběly ani v tomto měsíci. Klientky z našeho oddělení jsou vždy nadšené, když se setkají s ostatními z dalších oddělení, a jak si společně s paní Mifkovou zazpívají.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.