+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Prosinec, poslední měsíc v roce. Pro někoho může být měsíc stresu, shonu a dohánění restů z blížícího se konce kalendářního roku, pro jiné naopak období klidu, pohody, trávení volného času se svými blízkými. Při této příležitosti se nám nabízí možnost zamyslet se nad tím, jak a čím ty kolem nás potěšit a zlepšit jim náladu v průběhu nadcházejících vánočních svátků.

I přes stoupající nemocnost z důvodu zvýšeného výskytu pandemie respiračních onemocnění se nám podařilo vykouzlit úsměv na tváři našim klientům. Začátkem měsíce nás poctili svojí návštěvou Mikuláš, čert a andělé. Jako vždy neměl čert na našem oddělení žádnou práci, protože u nás jsou ty nejhodnější klientky, co vůbec mohou být. Poněvadž hledanou „nezbednou oběť“ mezi našimi klientkami nenašel, využil vhodné příležitosti si společně s Mikulášem a dvojicí nebeských andělů alespoň za- zpívat a potěšit nás všechny svojí pekelnou přítomností. Bohužel, z důvodu již zmíněné pandemické situace, nemohl Mikuláš podarovat všechny klienty našeho domova osobně. Předal dárky pouze těm klientům, kterým to zdravotní stav dovoloval, nemocným jedincům byly dary následně předány individuálně našimi kolegy.

V průběhu měsíce nás také navštívili Křesťanské sbory, kteří nás opět potěšily svojí přítomností. Na oddělení zazněly akordy lidových písní a koled linoucí se z kytary. Tito dobrosrdeční lidé nám přinesli rovněž sladkosti a dárky k blížícím se vánočním svátkům. Naši klienti i zaměstnanci byli tímto skutkem velmi nadšeni. Na základě již dlouhodobé a stále výborné spolupráce, bychom rádi vyjádřili velké poděkování těmto dobrosrdečným lidem a ocenit jejich výjimečný lidský přístup.

Za stolem sedící klientky spolu s pánem ze skupiny Křesťanských sborů

Za stolem sedící klientky spolu s pánem ze skupiny Křesťanských sborů

Během podzimu s námi začala spolupracovat základní škola ze Šlapanic. V prosinci bylo naplánované společné pečení dětí s našimi klienty, to se však bohužel neusku-
tečnilo z důvodu pandemie. I přes to všechno byly děti základní školy tak hodné, že napekly pro naše klienty perníky, které pak osobně donesl a předal klientům ředitel
PhDr. Pavel Vyhňák. Poté byly perníky rozděleny a rozdány na jednotlivá oddělení. Nesmírně si vážíme velkého úsilí dětí a pedagogů, s jakou vervou se pustili do vzájemné spolupráce a dělání radosti našim seniorům.

Pavel Vyhňák předává klientkám perníky, archiv domova

Pavel Vyhňák předává klientkám perníky, archiv domova

V rámci projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata, který se snaží plnit přání lidem, jejichž finanční možnosti jim nedovolují si dopřát ani menší ra-
dosti, byla vybrána z našeho oddělení klientka Pavlína K., která dostala teplé ponožky a mikinu. Nejenže jí oblečení náramně sluší, ale hlavně ji zahřálo na těle i naduši.

klientka s novou mikinou sedící u vánočního stromu

klientka s novou mikinou sedící u vánočního stromu

V průběhu celého měsíce jsme se s klientkami společně věnovaly poslechu a zpěvu koled, čtení a přípravě příchodu nejkrásnějších svátků tohoto kalendářního roku. Závěrem bych ráda poděkovala všem kolegyním, kolegům, klientům a partnerům za spolupráci a popřála jim do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Pavlína Krbílková, DiS. – oddělení I.B

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.