+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
V naší organizaci nyní probíhá stěžejní akce organizace a to stavba tří dvojdomků v rámci „Humanizace pobytových služeb.“ V současné době je v podobě hrubá stavba a probíhají řemeslné a instalační práce. Souběžně z vlastní stavbou probíhá soutěž na vybavení interiérů a technického zázemí. Předpoklad kolaudace stavby je 01/2023. Stále upozorňujeme klienty a personál k dodržování a respektování bezpečnostních opatření ze strany dodavatele.

Milan Kulich
Vedoucí technicko-provozního úseku