+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V současné době probíhá v naší organizaci na parcele č.p.384/1 výstavba účelové zemědělské stavby jako zázemí pro technický úsek. Tato stavba byla zahájena podpisem smlouvy dne 3.10.2017. Hotové dílo by mělo být předáno do 15.12.2017. Stavba bude sloužit k uskladnění techniky organizace sloužící k údržbě zámeckého areálu. Projekt a charakter stavby byl konzultován s Národním památkovým ústavem, který dohlíží nad jeho exteriérovými prvky, zapadajícími do doby výstavby zámku a jeho přilehlých budov.

Další stavbou, která byla zahájena je oprava cesty ke hřbitovu a to na parcele č.p. 396/1 v části od mostku přes Zlatý potok po vjezdní bránu do obory. Cesta v tomto úseku bude uzavřena od 6.11.2017 do 15.12.2017. Oprava přispěje ke zlepšení infrastruktury pro občany obce Sokolnice při cestě na hřbitov přes zámecký park.

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.