+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V současné době probíhá v naší organizaci na parcele č.p.384/1 výstavba účelové zemědělské stavby jako zázemí pro technický úsek. Tato stavba byla zahájena podpisem smlouvy dne 3.10.2017. Hotové dílo by mělo být předáno do 15.12.2017. Stavba bude sloužit k uskladnění techniky organizace sloužící k údržbě zámeckého areálu. Projekt a charakter stavby byl konzultován s Národním památkovým ústavem, který dohlíží nad jeho exteriérovými prvky, zapadajícími do doby výstavby zámku a jeho přilehlých budov.

Další stavbou, která byla zahájena je oprava cesty ke hřbitovu a to na parcele č.p. 396/1 v části od mostku přes Zlatý potok po vjezdní bránu do obory. Cesta v tomto úseku bude uzavřena od 6.11.2017 do 15.12.2017. Oprava přispěje ke zlepšení infrastruktury pro občany obce Sokolnice při cestě na hřbitov přes zámecký park.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.