+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V současné době probíhá v naší organizaci na parcele č.p.384/1 výstavba účelové zemědělské stavby jako zázemí pro technický úsek. Tato stavba byla zahájena podpisem smlouvy dne 3.10.2017. Hotové dílo by mělo být předáno do 15.12.2017. Stavba bude sloužit k uskladnění techniky organizace sloužící k údržbě zámeckého areálu. Projekt a charakter stavby byl konzultován s Národním památkovým ústavem, který dohlíží nad jeho exteriérovými prvky, zapadajícími do doby výstavby zámku a jeho přilehlých budov.

Další stavbou, která byla zahájena je oprava cesty ke hřbitovu a to na parcele č.p. 396/1 v části od mostku přes Zlatý potok po vjezdní bránu do obory. Cesta v tomto úseku bude uzavřena od 6.11.2017 do 15.12.2017. Oprava přispěje ke zlepšení infrastruktury pro občany obce Sokolnice při cestě na hřbitov přes zámecký park.