+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Zámecký park a bažantnice v Sokolnicích

a souběžně se koná Den otevřených dveří v Domově pro seniory v Sokolnicích, p.o.

Zveme všechny zájemce na prohlídku zámeckého parku a bažantnice, které budou volně přístupné v sobotu 11. 6. a v neděli 12.6.2016 od 7:00 do 19:00 hodin.

zámek zahrada

Obec Sokolnice, která se nachází 14 km jihovýchodně od Brna, se poprvé připomíná v roce 1350. V průběhu času prošla rukama mnoha vlastníků a posledními majiteli byl hraběcí rod Mitrovských. K významným památkám patří  zámek, původně renesanční tvrz z 2. poloviny 14. století. V 50. letech 18. století byla dosavadní tvrz přestavěna na jednoduchý dvoupodlažní barokní zámek s kaplí, zdobenou freskou Josefa Sterna. Poslední úpravy proběhly v polovině 19. století ve stylu anglické gotiky. Po ukončení 2. světové války sloužil zámek jako ubytování pro běžence, od roku 1950 jako domov odpočinku, později jako domov důchodců, dnes slouží budova zámku jako domov pro seniory. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem, za kterým se rozkládá bažantnice, ojedinělý komplex lužních a nížinných lesů, polokulturních luk a parkově upravených ploch. Ve spolupráci s MZLU Brno byla v bažantnici upravena naučná stezka s informačními tabulemi.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.