+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Den Tří králů připadá na 6. ledna a je vnímán jako zakončení křesťanských Vánoc. A jak to vlastně bylo? Dvanáctý den po narození Ježíška, 6. ledna, přišli k jeho jesličkám mudrcové, kteří mu přinesli nejcennější dary. Jezulátko obdarovali zlatem, kadidlem a myrhou. Myrha je vonná směs pryskyřice. Kadidlo je také vonná směs pryskyřic některých stromů a představuje symbol modlitby. Snad právě pro počet a vzácnost těchto darů se ve 12. století v legendě objevili právě tři králové. Přibližně v téže době dostali i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Většinou v ulicích potkáte ve trojicích děti oděné do bílých halen s korunami na hlavách. V našem domově se za tři krále převlékly naše milé aktivizační pracovnice. Se známou koledou: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám….“, obešly všechny klienty a symbolicky požehnaly našemu domovu.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.