+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V rámci naší přeshraniční spolupráce jsme se 8. 2. 2024 zúčastnili s kolegy z DpS Skalice 1. ročníku tradiční zabíjačky v Domově důchodců a soc. služeb v Seredi na Slovensku. Ochutnali jsme typické zabíjačkové pokrmy a výborně se bavili za doprovodu muziky nebo při pěveckých vystoupení klientů. V rámci návštěvy jsme si předali cenné zkušenosti v rámci aktivizačních činností. Děkujeme slovenským partnerům za pozvání na akci s úžasnou atmosférou a těšíme se na další spolupráci.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.