+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Dne 28.2.2023 byly slavnostně otevřeny nové pavilony v areálu Domova pro seniory v Sokolnicích.

Tyto pavilony budou sloužit uživatelům služby se zvláštním režimem v počtu 48 lůžek, z čehož 20 lůžek je pro humanizační proces stávajících vícelůžkových ložnic a 28 lůžek bude sloužit novým klientům. Nad slavnostním otevřením převzal záštitu a zúčastnil se ho hejtman JMK Jan Grolich, paní radní pro sociální oblast Jana Leitnerová, pan radní pro investiční oblast Vladimír Šmerda a další významní hosté jako starostové okolních obcí, ředitelé příspěvkových organizací JMK, zástupci médií a představitelé firem podílejících se na výstavě a zařízení nových domů.

Nové pavilony budou lidem sloužit od 2.5.2023.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.