+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
Je všeobecně známo, že pravidelné cvičení je prevencí nejen různých onemocnění, ale má také vliv na kognitivní funkce a kvalitu spánku. I proto je fyzická aktivita pro naše klienty oblíbenou činností. A proto od října do našeho domova začala pravidelně každou středu docházet paní Radka Němcová, která s našimi seniory cvičí nejen ve skupinách, ale podle zájmu klientů i individuálně.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.