+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Podzimní čas nám přišly zpříjemnit děti ze 2. B místní základní školy. Děti se rozdělily do tří skupinek, aby strávily dopoledne se seniory z více oddělení. Společně vytvořili nádherně barevné draky, které budou zdobit oddělení domova. Děti si se seniory během tvoření povídaly a šikovné malé slečny seniorům i zazpívaly a zatančily. Tento společný čas byl pro všechny příjemný, atmosféra uvolněná a děti i naši klienti si odnesli spoustu zážitků.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.