+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Dne 23. 9. 2023 se v  Zámeckém parku našeho domova konala ve spolupráci s agenturou Acaballado, z.s., akce Podzim s vojenskou historií.  Návštěvníci i klienti se mohli seznámit s vojenskou technikou z 2. světové války, dobovou výstrojí a výzbrojí německé i rudé armády nebo si mohli prohlédnout tábořiště jednotlivých armád a polní nemocnici. Hlavní program tvořily dvě scénické bitevní ukázky z cyklu Hitlerova sestra, aneb příběhy zdravotní sestry Inge Baumann. První bitevní ukázka roku 1938 s názvem „Příliš horký jih Moravy“ se odehrála v odpoledních hodinách.  Vrcholem dne byla večerní bitevní ukázka roku 1945 se světelnými efekty s názvem „Smrt generála“.  Kromě připomenutí si kousku historie naší země, splnila tato akce i jeden z našich důležitých cílů, a tím je mezigenerační setkávání.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.