+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Na základě rozhodnutí vlády budou od pondělí 8.6.2020 povoleny návštěvy.

Mějte, prosím, na paměti, že naši klienti jsou stále nejvíce ohroženou skupinou lidí.

Návštěvy budou povoleny denně v době 13-18 hod., max. 1-2 osoby ve stejném čase na jednoho klienta a za těchto podmínek:

  • Do domova bude umožněn přístup pouze brankou u hlavního vjezdu do areálu a následně kolem vrátnice
  • Každý návštěvník je povinen se nahlásit a nechat zapsat do návštěvní knihy
  • U vrátnice bude každému návštěvníkovi bezkontaktně změřena TT (při TT nad 37°C nebo příznacích respiračního onemocnění je návštěva zakázána)
  • Při příchodu i odchodu proveďte desinfekci rukou (bezdotykový dávkovač u hlavního schodiště) nebo použijte rukavice
  • Po celou dobu návštěvy je nutné si krýt nos i ústa rouškou
  • Pokud to zdravotní stav klienta umožňuje, uskutečněte návštěvu mimo prostory pokoje (park, nádvoří, společenský koutek)
  • Dobu návštěvy omezte na dobu max. 45 minut, na více lůžkovém pokoji s ohledem na ostatní klienty max.15 minut a s odstupem minimálně 2 metry od ostatních klientů a návštěvníků

 

TATO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.