+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Na základě rozhodnutí vlády budou od pondělí 8.6.2020 povoleny návštěvy.

Mějte, prosím, na paměti, že naši klienti jsou stále nejvíce ohroženou skupinou lidí.

Návštěvy budou povoleny denně v době 13-18 hod., max. 1-2 osoby ve stejném čase na jednoho klienta a za těchto podmínek:

  • Do domova bude umožněn přístup pouze brankou u hlavního vjezdu do areálu a následně kolem vrátnice
  • Každý návštěvník je povinen se nahlásit a nechat zapsat do návštěvní knihy
  • U vrátnice bude každému návštěvníkovi bezkontaktně změřena TT (při TT nad 37°C nebo příznacích respiračního onemocnění je návštěva zakázána)
  • Při příchodu i odchodu proveďte desinfekci rukou (bezdotykový dávkovač u hlavního schodiště) nebo použijte rukavice
  • Po celou dobu návštěvy je nutné si krýt nos i ústa rouškou
  • Pokud to zdravotní stav klienta umožňuje, uskutečněte návštěvu mimo prostory pokoje (park, nádvoří, společenský koutek)
  • Dobu návštěvy omezte na dobu max. 45 minut, na více lůžkovém pokoji s ohledem na ostatní klienty max.15 minut a s odstupem minimálně 2 metry od ostatních klientů a návštěvníků

 

TATO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

 

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.