+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Také v letošním roce se náš domov zapojil do akce pořádané Českým rozhlasem Brno, která se jmenuje „Ježíškova vnoučata“. Jejím smyslem je potěšit malým či velkým dárkem, drobností nebo splněním životního snu seniory žijící v domovech pro seniory, kteří žijí sami, bez svých rodin, nebo ty, na které jejich rodina „zapomněla“.

A protože dárců bylo stejně jako vloni velké množství, nakonec se z dárků radovala většina našich klientů. Všem dobrým lidem, kteří si na Vánoce vzpomněli na druhé, tímto jménem našich klientů moc děkujeme a přejeme jim vše dobré v novém roce.

Kromě balíčků darovaných „Ježíškovými vnoučaty“ přišly naše klienty potěšit vlastnoručně vyrobenými přáníčky a zpěvem koled také děti ze ZŠ Dambořice, ZŠ Žatčany a děti z MŠ Sokolnice. Každá taková návštěva je velmi potěší a častokrát vžene i slzy dojetí do očí.

Jsme velmi rádi, že klientky a klienti našeho domova zůstávají i touto formou lidmi, na které společnost nezapomíná. Všem, kteří je navštívili s přáním, písničkou či dárkem moc děkujeme.

Současně mi dovolte, abych poděkovala a popřála jen to nejlepší v novém roce paní Mirce Mifkové a paní Aničce Vráželové, které od května pravidelně docházely každý pátek do našeho domova, aby si společně s klienty zazpívaly.

Stejně tak patří náš dík vedení obce Sokolnice za velkou podporu a celoroční pomoc při akcích pořádaných nejen pro naše klienty a sokolnické seniorky, ale i pro všechny občany Sokolnic.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení
Domov pro seniory Sokolnice

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.