+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Proběhla výměna staré poruchové plošiny pro imobilní za novou, s novými technickými parametry.

Plošina slouží pro komunikaci imobilních klientů a zároveň pro přepravu stravovacích vozíků pro klienty oddělení II.C.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.