+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Vážení klienti,

v souladu s valorizací důchodových dávek od 1. 1. 2024 a z předpokladu míry inflace a v důsledku velkého růstu provozních nákladů zejména u pobytových služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve které zvýšila částky za úhradu ubytování a stravy. Od 1. 1. 2024 bude úhrada za ubytování ve výši 305 Kč za den za stravu ve výši 255 Kč za denCelková výše úhrady za ubytování a stravování činí 560 Kč na den. Měsíční úhrada je ve výši 16.800 Kč.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p. o.

Klientům zůstává zachován zákonem garantovaný minimální zůstatek z příjmů 15 % a sociální pracovnice budou s klienty podepisovat nové dodatky ke stávajícím smlouvám s ohledem na změnu výše jejich úhrady za pobyt a stravu. V případě, že příjem klienta nebude dostačující k pokrytí navýšených úhrad, budeme s klienty individuálně projednávat další postup.

O těchto skutečnostech již sociální pracovnice informovaly i rodinné příslušníky písemně (e-mailem).

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.