+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V pátek 7.5.2021 jsme přivítali v našem domově vzácnou návštěvu. Na prohlídku našeho zařízení přijela nová paní radní pro sociální oblast Bc. Jana Leitnerová a náměstek hejtmana pro životní prostředí pan Lukáš Dubec z Jihomoravského krajského úřadu a spolupracovnice z OSV.

Ředitel domova MVDr. Petr Nováček jako hostitel po přivítání celou delegaci doprovodil na prohlídku domova, během které vysvětloval paní radní všechny změny a zlepšení, kterých se mu podařilo dosáhnout, i ty, které nás ještě čekají. Hovořil zejména o humanizaci zařízení, úpravách vícelůžkových pokojů a plánovaných akcích.

Hostům představil každodenní život na odděleních, kde zrovna probíhala výtvarná aktivizační činnost…..

….provedl je terapeutickou zahradou…..

….pozdravil se s klienty a seznámil delegaci s nově otevřeným oddělením na Stodole, kde probíhala dopolední aktivizace – zpívánky…

Po prohlídce domova pozval přítomné na malé občerstvení a při té příležitosti paní radní a panu náměstkovi ukázal projekt na výstavbu nových domů, která bude zahájena v průběhu letošního roku. Dále se prodiskutovaly další různé dotační možnosti.
Závěrem oběma poděkoval za milou návštěvu a výbornou spolupráci a pozval je na budoucí slavnostní otevření nového objektu.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.