+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V polovině listopadu nás navštívil pan Jiří Mucha s dvanáctiletou psí dámou Teou. Kontakt se živým zvířetem je pro naše klienty vždy velkým zážitkem. Představuje pro ně účinné rozptýlení a zlepšuje psychický i fyzický stav člověka. Klienti si sami určili, zda si návštěvu psa přejí. Někteří dovolili fence Tee vyskočit do postele, kde ji hladili, užívali si její přítomnost a i nějaký pamlsek jí dali. Spousta klientů si zavzpomínala na své psí kamarády, které v minulosti měli. Fence se v domově líbilo a určitě nás znovu navštíví.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.