+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

I letos navštívil náš domov svatý Mikuláš se svou družinou. Čertice měly připravené pytle, ale díky zásahu anděla a Mikuláše žádného hříšníka neodnesly. Mikuláš s andělem obdarovali všechny klienty něčím dobrým na zub a společně si zazpívali koledy i odrecitovali básničky.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.