+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Zima pomalu končí a rok se začíná přesouvat do jara. Neklamným znamením je příchod Masopustu, který je počátkem očekávaných velikonočních svátku. A protože naši senioři mají rádi tradice a oslavy, které jim připomínají dobu mládí, rozhodli jsme se, že jim připravíme masopustní posezení spojené s tradicí pochovávání basy a s poslední možností pochutnat si na zabíjačkových pochoutkách.

Do vesele vyzdobené jídelny našeho domova jsme pozvali také seniorky a seniory z obce, kterých chodí stále více, z čehož máme velkou radost. Po úvodním tanečku masek a několika písničkách následovalo pochovávání basy i s povídáním tak, jak se kdysi odehrávalo na vesnických masopustních zábavách. K tanci, zpěvu i poslechu hrál na harmoniku pan Karel Mifek z Brna.

Zavzpomínali jsme na všechny písničky, které rádi zpíváme a přidali i ty opomíjené. Když se hraje a zpívá, hned je chuť i tancovat. A tak se tančilo a zpívalo s velkou chutí a stejně tak se i pojídala výborná tlačenka, škvarky a tvarohové koblížky, které si napekly naše klientky v rámci aktivizačního programu.

Společné setkávání seniorů a seniorek z obce s našimi klienty při takových společenský příležitostech se už stalo pěknou tradicí a nezbývá než si přát, aby trvala co nejdéle.

                                                   Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního úseku

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.