+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Oslavy masopustu patří k oblíbeným tradicím v našem domově. Letos oslavy probíhaly více dnů. Nejprve si oslavu připravili klienti jednotlivých oddělení a v pátek 9. 2. prošel domovem masopustní průvod. Klienti si pochutnali na koblížcích, které za pomocí našich aktivizačních pracovnic připravili, i na tradičních zabíjačkových výrobcích. A kdo chtěl, mohl si s námi společně zatančit. Velké díky patří p. Vackovi a sokolnickým seniorkám za hudební doprovod průvodu.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.