+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
V sobotu 9. 12. 2023 jsme se zúčastnili s naší klientkou paní Marií Hrbkovou vystoupení kozáků ve spřáteleném Domově pro seniory Skalice. Prošla zde kozácká hlídka z dob napoleonských válek, jejímž prostřednictvím jsme mohli nahlédnout do dějin a tradic kozáků. Měli jsme možnost seznámit se s uniformami a zbraněmi těchto legendárních válečníků. A na závěr jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, který patřil k výzbroji kozáků a dalších stepních jezdců.

Celé vystoupení bylo pojato humornou formou a byl to pro nás velký zážitek. Skvělou atmosféru dokreslilo typické zimní počasí. Velké díky patří zaměstnancům DpS Skalice za pěknou akci i občerstvení a zázemí, které pro nás připravili.

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.