+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Dne 25.4.a 26.4.2023 se konala každoroční akce Jarní údržba zámecké zahrady. Ke spolupráci jsme si přizvali žáky ze ZŠ Šlapanice a ZŠ Sokolnice.

Letošní akce byla trošičku jiná, jelikož se nejednalo pouze o hrabání listí a sbírání větví. Děti musely tentokrát do práce vložit i spoustu fyzické síly. Měly velký úkol, z pozemku kolem nové výstavby vysbírat co nejvíce kamení, aby zde do příštího roku mohla vyrůst nádherná zahrada.

Děti obou dvou škol byly velmi šikovné a bylo vidět, že je práce i pobyt na čerstvém vzduchu těší. Do práce se s velkou ochotou zapojili i učitelé, kterým za to také moc děkuji.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.