+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 22. 1. 2024 bude probíhat v celém areálu domova pro seniory 2. etapa instalace EPS. V souvislosti s prováděnými pracemi Vás tímto žádáme o shovívavost a trpělivost.

Děkujeme za pochopení

Vedení domova

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.