+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Proběhla oprava stávajícího mostu přes Zlatý potok, který byl v havarijním stavu. Most zajišťuje komunikaci na místní hřbitov a pohyb klientů a návštěv v parkových prostorách zámecké zahrady.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.