+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz
Děti malují seniorům

Od června se v rámci Politiky stárnutí na krajích konala celostátní kampaň Děti malují seniorům, která oslovila dětské skupiny, mateřské a základní školy a pozvala je k projevu sounáležitosti se staršími lidmi, kteří jsou nyní znovu osamoceni a mnohdy odtrženi od svých blízkých právě kvůli probíhajícím opatřením.  Na podporu osamocených seniorů se tak sešlo 750 přáníček.

Dne 1. října, kdy slavíme Mezinárodní den seniorů, přivezla našim seniorům tato krásná přáníčka paní Dana Žižkovská, zástupkyně MPSV pro Jihomoravský kraj. Škoda je, že vzhledem k uzavření areálu domova proběhlo setkání a předání přáníček pouze před vchodem do zařízení. Přesto byli naši senioři velmi mile překvapeni a s úsměvem malý dárek přijali. Ostatní přáníčka předaly aktivizační pracovnice všem na odděleních, zejména imobilním klientům. Jejich jménem děkujeme všem neznámým dětem, které našim seniorům svým obrázkem rozjasnily den.

„Přeji všem, abychom hledali ve svém okolí možnosti dávat najevo starším lidem naše poděkování, úctu a lásku a provázeli je tak profesně i lidsky tímto obdobím, které v mnohých vyvolává obavy, strach a úzkost. Stárneme všichni, kéž tedy jednáme v souladu s tím, jak bychom chtěli, aby se jednou o nás starala naše mladší generace,“ uzavírá Dana Žižkovská, jihomoravská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV.

Mgr. Eva Stiborová
Domov pro seniory Sokolnice

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních