+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Letošní září nám přineslo krásné babí léto a proto jsme s velkou chutí podnikaly vycházky do našeho krásného parku. Také jsme uspořádaly v zahradě velkou akci pro celé rodiny „Byla vojna byla“, která vytáhla i naše klientky se svými vnoučaty. Jako vždy první středu v měsíci jsme se duchovně posílily a prožily jsme mši svatou v zámecké kapli. Navštívila nás i naše oblíbená zvířátka pes Tim a králíček Honzík. Klientky si všimly, jak moc králíček za prázdniny povyrostl. 😊. I když v září probíhají na plné obrátky práce ve vinohradu, i přes to nám naše oblíbená zpěvačka Mirka Mifková věnovala svůj drahocenný čas a přišla si s námi zazpívat. A jak už se stalo přes léto našim dobrým zvykem, zašly jsme si i v září do Panského pivovaru na něco dobrého. Prostě jsme prožily příjemné „babí září“. Už se těšíme, co nám říjen nadělí…

Ivana Dvořáková, DiS
aktivizační pracovnice

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.