+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc září nás překvapil studeným počasím, které nás zahnalo do pokojů a do peřin. Dobrá nálada nás ale neopustila, a i nadále jsme se plně věnovaly poslouchání a sledování Šlágru. 16. září se konala akce Byla vojna byla. Od rána jí provázel déšť, ale k polednímu se to roztrhalo. Účast, díky počasí, nebyla valná, ale pár odvážlivců se našlo a akce se zúčastnilo. Nakonec se to vyvedlo a nej atrakcí byl skákací hrad pro děti a bludiště.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.